• Kategoriat • Aiemmat viestit  Tagipilvi

  Neuvonta muistuttaa

  MMM tiedottaa, investointitukien haku avautuu

  Porotalouden ja luontaiselinkeinojen investointitukien haku avautuu
  Helsinki 11.5.2015

  Porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain mukaisten investointitukien haku alkaa 25. toukokuuta. Tukea myönnetään vuonna 2015 porotalouteen, pienimuotoiseen maatalouteen sekä metsästykseen, marjastukseen, sienestykseen ja muuhun luonnon jatkuvaan tuottokykyyn perustuvaan luonnonvarojen hyödyntämiseen. Tukea ei kuitenkaan myönnetä aikaisempien vuosien tavoin investointeihin, jotka liittyvät kalastukseen, vesiviljelyyn, maanostoon, porokarjan hankintaan tai alkutuotannon ulkopuoliseen elinkeinotoimintaan. Sen sijaan tuen myöntäminen asuinrakennusinvestointeihin jatkuu.

  Tukea ei myönnetä taloudellisissa vaikeuksissa oleville hakijoille, eikä tapauksissa, joissa sen määrä yritystä ja investointia kohden ylittää 500 000 euroa. Tuen enimmäismäärä yksityisillä elinkeinonharjoittajilla on 50 prosenttia ja paliskunnilla 60 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista. Tuki myönnetään avustuksena, valtionlainana tai niiden yhdistelmänä. Elinkeinossa välttämättömiin moottorikelkkoihin ja muihin maastoajoneuvoihin tuki myönnetään enintään 20 prosentin avustuksena. Paliskunnille myönnetään yksinomaan avustusta. Vuonna 2015 ei myönnetä nuoren elinkeinonharjoittajan aloitustukia eikä muita porotalouden ja luontaiselinkeinolain mukaisia tukia kuin investointitukea.

  Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
  lainsäädäntöneuvos Katriina Pessa p. 0295 162 252
  maatalousylitarkastaja Hannu Porkola p. 0295 162 230
  etunimi.sukunimi@mmm.fi

  Kirjoittaja: adminx - Julkaistu: 13.5.2015