Statistihkat

Dán siiddus gávnnat boazodoalu varraseamos statistihkaid fáttáid mielde.

Boraspiriid goddin ja gávdnon bohccot 1991-2022

Spiriid goddin gávdnon bohccot 2000-2022