Poromies-bláđđi

Poromies lea boazodoalu ámmátbláđđi. Dat lea čállon sihke ealáhusain bargi badjeolbmuide, čanusjoavkkuide ja buohkaide, geat leat beroštuvvan boazodollui gullevaš áššiin.

Vuosttaš Poromies almmustuvai jagis 1931. Bláđđi ii almmustuvvan jagiin 1939 ja 1944 ja jagit 1945-47 leat merkejuvvon oktan jahkegeardin. Muđui bláđđi lea almmustuvvan jeavddalaččat jahkásaččat.

Oaivedoaimmaheaddji: Anne Ollila

Doaimmahusčálli: Tarja Konstig

Poromies-bláđđi

Diŋgo Poromies-bláđi

Diŋgo prentehuvvon Poromies-bláđi šleađgapoasttain (diŋgonhattit): kirjaamo@paliskunnat.fi

Poromies-bláđi diŋgojeaddjit sáhttet lohkat jagi 2016 Poromies-bláđi Lehtiluukku bokte. Sáhtát maid oastit dahje diŋgot digitálalaš Poromies-bláđi Lehtiluukkus

Mediakoarta

Mediakortti 2020

Almmuhusvuovdin:
tarja.konstig@paliskunnat.fi
/ 0400 633 159

Doaimmahusgoddi

Jukka Knuuti
Harri Hirvasvuopio
Anne Ollila