Maasuurpetojen tappamana löydetyt porot paliskunnittain

© Paliskuntain yhdistys 2023