Maasuurpetojen tappamana löydetyt porot paliskunnittain

Mäntyjärvi (ei tietoja vuoden 2014 jälkeen)

© Paliskuntain yhdistys 2024