Maasuurpetojen tappamana löydetyt porot paliskunnittain

Taivalkoski (sisältää Jokijärven tiedot 2000-2014)

© Paliskuntain yhdistys 2024