Maasuurpetojen tappamana löydetyt porot

© Paliskuntain yhdistys 2024