Maasuurpetojen tappamana löydetyt porot petolajeittain

© Paliskuntain yhdistys 2021