PALISKUNTAIN YHDISTYKSEN LAUSUNNOT 2015 (sulje)

Sarakkeen voi lajitella järjestykseen otsikosta klikkaamalla.

Tiedostonimi Tyyppi Koko MuokkausPVM
EU_response_to_the_animal_and_nature_conservation_RHA_1-10-2015.pdf PDF 37.6 KB 2.10.2015
EU_vastine_luonto_ja_elainjarjestot_vaatimukselle_suden_tiukasta_suojelusta_ph_alueella-1-10-2015.pdf PDF 37.9 KB 2.10.2015
Eduskunnan_liikenne_viestintavaliok_HE_84_2015_vp_ajokortti_ymlakien_muuttaminen 24-11-2015.pdf PDF 33.6 KB 25.11.2015
Eduskunnan_maatalousjaosto_HE_30_2015_vp_talousarvio_2016_2-11-2015.pdf PDF 144.6 KB 12.11.2015
Empower_PN_Oy_Simon_tuulivoima_voimajohtohanke_23-3-2015.pdf PDF 194.1 KB 21.5.2015
Evira,_Elintarvikeketjulausunto_26-1-2015.pdf PDF 206.5 KB 21.5.2015
Evira_Hyvaksyttyjen_elintarvikehuoneistojen_valvontatulosten_arviointiohjelma_17-2-2015.pdf PDF 198.6 KB 21.5.2015
Evira_Ohjeluonnos_elintarvikehuoneiston_riskiperusteisesta_valvonnasta_17-2-2015.pdf PDF 195.8 KB 21.5.2015
Evira_Valvontatietojen_julkistamisjarjestelma_ohje_7-4-2015.pdf PDF 195.8 KB 21.5.2015
Evira_elintarvikehuoneistojen_valvontatietojen_julkistaminen_23-11-2015.pdf PDF 31.8 KB 24.11.2015
Evira_lausunto_elintarvikehuoneistojen_riskiluokitus_ja_valvontatarpeen_maarittaminen_9-1-2015.pdf PDF 149 KB 21.5.2015
Evira_omavalvonnan_valvonnasta_14-1-2015.pdf PDF 231.6 KB 21.5.2015
Hyrynsalmen_kunta_Lumivaara_tuulivoima_OYK_ehdotus_28-9-2015.pdf PDF 48.6 KB 28.9.2015
Hyrynsalmen_kunta_muistutus_kirkonkylan_asemakaava_4-7-2015.pdf PDF 195.5 KB 22.9.2015
Inarin_kunta_Kaunispaan_asemakaava_Lausunto_25-6-2015.pdf PDF 70.7 KB 3.7.2015
Inarin_kunta_kannanotto_Paatsjoen_tiehanke_21-10-2015.pdf PDF 41.3 KB 23.10.2015
Inarin_kunta_kunnanhal_ Ivalon_yleiskaava_osat_1_2_3_Luonnos_8-5-2015.pdf PDF 167.2 KB 21.5.2015
Kainuun_liitto_Kainuun_tuulivoimaMKK_ehdotus_2-10-2015.pdf PDF 43.2 KB 2.10.2015
Kemijarvi_kaupunki_Nuolivaara_OAS_19-8-2015.pdf PDF 46.4 KB 28.8.2015
Kestavan_metsatalouden_yhdistys_ry_PEFC-sertifiointi_15-5-2015.pdf PDF 155.6 KB 21.5.2015
Kuusamon_kaupunki_strateginen_yleiskaava_RukaKuusamo_OYK_28-8-2015.pdf PDF 45.2 KB 31.8.2015
Lapin_AVI_raja_muutos_PosionLivo_Niemela_11-6-2015.pdf PDF 149.3 KB 3.7.2015
Lapin_ELY-keskus_lausunto_poikkeamislupahakemus_MH_Lapin_luontopalvelut_16-4-2015.pdf PDF 164.8 KB 21.5.2015
Lapin_ELY_Kemijoen_tulvariskien_hallintasuunnitelma_23-2-2015.pdf PDF 214.1 KB 21.5.2015
Lapin_ELY_Kittilan_kultakaivos_NP4_Allas_YVA_Ohjelma_25-6-2015.pdf PDF 224.4 KB 3.7.2015
Lapin_ELY_Nuolivaaran_tuulivoima_YVA_Ohjelma_19-8-2015.pdf PDF 50.2 KB 28.8.2015
Lapin_ELY_Palovaara_Ahkiovaara_YVA_Selostus_14-10-2015.pdf PDF 45.3 KB 16.10.2015
Lapin_ELY_Revasvaara_YVA_Selostus_25-6-2015.pdf PDF 221.6 KB 3.7.2015
Lapin_ELY_Simon_Leipion_laajennus_YVA_Ohjelma_12-11-2015.pdf PDF 46.1 KB 12.11.2015
Lapin_ELY_Simon_Seipimaki_ja_Tikkala_YVA_Selostus_23-2-2015.pdf PDF 219.2 KB 21.5.2015
Lapin_liitto_Rvn_ja_Ita-Lapin_MKK_Luonnos_30-1-2015.pdf PDF 346.1 KB 21.5.2015
Liikenne_ja_viestintaministerio_LIITE_YM_7-12-12-2005_28-4-2015.pdf PDF 156.1 KB 21.5.2015
Liikenne_ja_viestintaministerio_Yksityistielain_uudistamistarpeet_28-4-2015.pdf PDF 381.4 KB 21.5.2015
MMM_Elaintautilain_muuttaminen_16-6-2015.pdf PDF 200.9 KB 3.7.2015
MMM_HE_polura_rakennetukilaki_muutos_12-8-2015.pdf PDF 43.7 KB 12.10.2015
MMM_Metsahallituksen_uudelleen_organisointia_koskeva_lainsaadant_23-11-2015.pdf PDF 53.2 KB 24.11.2015
MMM_Metsastyslain_muutostarve_muistio_18-6-2015.pdf PDF 484.5 KB 3.7.2015
MMM_Peltoporot_29-1-2015.pdf PDF 203 KB 21.5.2015
MMM_Peltoporot_2_8-5-2015.pdf PDF 199.7 KB 21.5.2015
MMM_Suomen_susikannan_hoitosuunnitelma_13-1-2015.pdf PDF 253.2 KB 21.5.2015
MMM_Vna_elainkohtainen_tuki_2015-2016_18-5-2015.pdf PDF 216.6 KB 21.5.2015
MMM_asetukset_polura_7-4-2015.pdf PDF 212.1 KB 21.5.2015
MMM_elainlaakarikielitaitolausunto_16-12-2015.pdf PDF 32.4 KB 22.12.2015
MMM_esitys_karhunmetsastyksen_lisakiintiostä_vuodelle_2015-2016_21-9-2015.pdf PDF 103.1 KB 12.10.2015
MMM_kannanotto_Metsahallituslakiuudistukseen_23-10-2015.pdf PDF 45.3 KB 27.10.2015
MMM_karhunmetsastys_2015-2016_16-6-2015.pdf PDF 329.4 KB 3.7.2015
MMM_kommentit_muistioon_vn_asetus_porotaloutta_kohdanneiden_vahinkojen_korv_14-9-2015.pdf PDF 1 MB 22.9.2015
MMM_laitosten_elintarvikehygienia_9-12-2015.pdf PDF 32.9 KB 4.2.2016
MMM_luonnoksiksi_eraiksi_porojen_ja_luontaiselinkeinojen_rahoitusta_koskeviksi_asetuksiksi_7-4-2015.pdf PDF 47.6 KB 21.5.2015
MMM_peltoporopoikkeus_7-1-2015.pdf PDF 311.8 KB 21.5.2015
MMM_poikkeusluvilla_sallittava_ilveksen_metsastys_mv_2015-2016_21-9-2015.pdf PDF 85.3 KB 22.9.2015
MMM_polura_12-8-2015.pdf PDF 93.6 KB 22.9.2015
MMM_susikiintioasetus_metsastysv_2014-2015_12-1-2015.pdf PDF 114.2 KB 21.5.2015
MMM_susikiintioasetus_mv_2015-2016_30-11-2015.pdf PDF 35.7 KB 30.11.2015
MMV_sivutuotelaki_27-1-2015.pdf PDF 203.5 KB 21.5.2015
Maa_ja_metsatalousvaliokunta_Elaintautilain_muuttaminen_HE_68_2015vp_2-11-2015.pdf PDF 36.9 KB 12.11.2015
Maa_ja_metsatalousvaliokunta_HE_264_2014_vp_20-1-2015.pdf PDF 202.7 KB 21.5.2015
Maa_ja_metsatalousvaliokunta_HE_polura_rakennetukilaki_muutos_9-11-2015.pdf PDF 45.5 KB 12.11.2015
Maa_ja_metsatalousvaliokunta_Talousarvioesitys_HE_30_2015vp_9-10-2015.pdf PDF 1.5 MB 9.10.2015
Metsahallitus_Kainuun_luonnonvarasuunnitelma_8-5-2015.pdf PDF 150.5 KB 21.5.2015
OM_lausunto_saamen_kielilain_kehittaminen_29-5-2015.pdf PDF 146.7 KB 5.6.2015
Oulun_kaupunki_Uuden_Oulun_yleiskaavaehdotus_18-9-2015.pdf PDF 49.3 KB 18.9.2015
P-SHaO_valitus_Py_merkkipaatos_Keskitalo_Isokaanta_lisaselvitys_16-10-2015.pdf PDF 231.1 KB 16.10.2015
Pellon_kunta_Palovaara_tuulivoima_OYK _luonnos_14-10_2015.pdf PDF 53.1 KB 16.10.2015
Perustuslakivaliokunta_HE_264_2014_vp_22-1-2015.pdf PDF 200.7 KB 21.5.2015
Pohjois-Pohjanmaan_ELY_Lavakorven_tuulivoima_YVA_Ohjelma_25-6-2015.pdf PDF 209.3 KB 3.7.2015
Pohjois-Pohjanmaan_ELY_Maaningan_tuulivoima_YVA_Ohjelma_16-12-2015.pdf PDF 47.5 KB 17.12.2015
Pohjois-Pohjanmaan_liitto_2vaiheMKK_Luonnos_28-4-2015.pdf PDF 281.8 KB 21.5.2015
Pohjois-Suomen_AVI_Ymparisto_vesitalouslupa_muistutus_Sokli_27-5-2015.pdf PDF 271.6 KB 5.6.2015
Pohjois_Suomen_AVI_Ymparisto_vesitalouslupa_vastine_18-9-2015.pdf PDF 47.2 KB 18.9.2015
Pudasjarven_kaupunki_Torronkangas_Riekinkangas_Kirkonseutu_OYK_ehdotus_20-8-2015.pdf PDF 51 KB 28.8.2015
Ranuan_kunta_lausunto_mkelkkareitti_Simo_Ii_28-4-2015.pdf PDF 155.8 KB 21.5.2015
Rovaniemen_kaupunki_Rautiosaaren_OYK_Luonnos_25-6-2015.pdf PDF 153 KB 3.7.2015
Rovaniemen_kaupunki_Vanttauskosken_OYK_Luonnos_25-6-2015.pdf PDF 221.8 KB 3.7.2015
Rovaniemen_kaupunki_Vanttauskosken_OYK_ehdotus_16-12-2015.pdf PDF 36 KB 17.12.2015
Simo_kunta_tuulivoima_OYK_luonnos_Seipimaki_Tikkala_23-2-2015.pdf PDF 248.9 KB 21.5.2015
Simon_kunta_Simon_Leipion_laajennus_OAS_12-11-2015.pdf PDF 48.1 KB 12.11.2015
Sodankyla_kunta_Kakslauttanen_AK_muutos_12-11-2015.pdf PDF 33 KB 12.11.2015
Sodankyla_kunta_Kevitsa-asemakaava_OAS_21-9-2015.pdf PDF 32.9 KB 22.9.2015
Sodankyla_kunta_Lokan_kalakentat_OYK_luonnos_1-6-2015.pdf PDF 120 KB 5.6.2015
Sodankylan_kunta_Kaksalauttanen_Ahopaanokkien_alue_ja_Kopararova_AsemaKaavaluonnos_30-1-2015.pdf PDF 121.7 KB 21.5.2015
Sodankylan_kunta_Kaksalauttanen_pysakointialue_ehdotus_15-5-2015.pdf PDF 106.8 KB 21.5.2015
Sodankylan_kunta_Kakslauttanen_Ahopaanokkien_alue_Kopararova_AKehdotus_20-8-2015.pdf PDF 33.7 KB 28.8.2015
Sodankylan_kunta_Kultapalo_OAS_20-8-2015.pdf PDF 35.4 KB 28.8.2015
Suomen_metsakeskus_pohj_palvelualue_Lapin_AMO_2016-2020_30-11-2015.pdf PDF 36.9 KB 3.12.2015
Suomen_metsakeskus_pohj_palvelualue_Pohjois-Pohjanmaan_AMO_2016-2020_27-11-2015.pdf PDF 124.1 KB 3.12.2015
Suomussalmen_kunta_Hossan_kansallispuisto_aloite_16-4-2015.pdf PDF 147.3 KB 21.5.2015
Tervolan_kunta_Louepalo_tuulivoima_OAS_16-12-2015.pdf PDF 40.9 KB 17.12.2015
Vn_kommentit_muistioon_asetus_porotaloutta_kohdanneet_vahingot_14-9-2015.pdf PDF 107.9 KB 21.9.2015
YARA_sokli_22-6-2015.pdf PDF 541.6 KB 3.7.2015
YM_Ita-Lappiin_perustettavat_valtion_luonnonsuojeleualueita_koskevat_asetusluonnokset_7-9-2015.pdf PDF 36.8 KB 17.9.2015
YM_Lausunto_Maakuntakaavojen_vahvistusmenettely_12-2-2015.pdf PDF 199.4 KB 21.5.2015
YM_Maankaytto_ja_rakennuslain_muuttaminen_lausunto_20-10-2015.pdf PDF 44.3 KB 23.10.2015
Ylitornion_kunta_Revasvaara_OYK_Luonnos_25-6-2015.pdf PDF 247.9 KB 3.7.2015