PALISKUNTAIN YHDISTYKSEN LAUSUNNOT 2020 (sulje)

Sarakkeen voi lajitella järjestykseen otsikosta klikkaamalla.

Tiedostonimi Tyyppi Koko MuokkausPVM
Eduskunnan_MmV_HE_152_2020_vp_15-10-2020.pdf PDF 213.5 KB 1.11.2022
Eduskunnan_MmV_HE_Poronhoitolain_muutostarpeet_Korona_16-4-2020.pdf PDF 141.7 KB 16.4.2020
Eduskunnan_maatalousjaosto_HE_220_Muutoksenhakusaannokset_18-11-2020.pdf PDF 133.7 KB 18.11.2020
Eduskunnan_maatalousjaosto_HE_valtion_talousarvio_2021_12-10-2020.pdf PDF 730.7 KB 13.10.2020
FSC_Suomi_sertifiointikriteerien_uudistaminen_7-8-2020.pdf PDF 213.3 KB 7.8.2020
Iin_kunta_Jakkukylan_OYKehdotus_12-10-2020.pdf PDF 213.5 KB 13.10.2020
Iin_kunta_Ollinkorven_tuulivoima_OAS_ja_YVA_30-4-2020.pdf PDF 216.8 KB 4.5.2020
Iin_kunta_Yli_Olhavan_tuulivoima_YVA_kaavaluonnos_1-6-2020.pdf PDF 249.3 KB 2.6.2020
Iin_kunta_Yli_Olhavan_tuulivoima_kaavaehdotus_16-11-2020.pdf PDF 265.8 KB 17.11.2020
Kainuun_liitto_tuulivoimamaakuntakaava_OAS_11-9-2020.pdf PDF 141.2 KB 11.9.2020
Lapin_AVI_Kollajan_Kiimingin_yhdistaminen_23-9-2020.pdf PDF 96.3 KB 23.9.2020
Lapin_ELY_Keminmaa_Tornionjoki_voimajohto_YVAs_8-4-2020.pdf PDF 162 KB 8.4.2020
Lapin_ELY_Maaninka_Jumisko_voimajohto_YVA_taydennys_30-11-2020.pdf PDF 223.5 KB 30.11.2020
Lapin_ELY_Maaninka_Jumisko_voimajohto_YVAs_30-3-2020.pdf PDF 311.6 KB 6.4.2020
Lapin_ELY_Tuohivaaran_YVA_tarveharkinta_26-6-2020.pdf PDF 173.6 KB 29.6.2020
Lapin_ELY_Tuohivaaran_YVA_tarveherkinta_30-4-2020.pdf PDF 599.1 KB 4.5.2020
Lapin_ELY_tiesuunnitelma_kantatie80_Yllasjarvi_17-6-2020.pdf PDF 114.8 KB 17.6.2020
Lapin_liitto_Pohjois_Lapin_maakuntakaavaehdotus_13-11-2020.pdf PDF 279 KB 16.11.2020
Lapin_liitto_Pohjois_Lapin_mkk_ehdotus_28-2-2020.pdf PDF 266.1 KB 2.3.2020
Luke_peltovahinkoarvioinnin_opas_pha_9-10-2020.pdf PDF 282 KB 12.10.2020
Luke_porontutkimus_kehittaminen_11-5-2020.pdf PDF 149.7 KB 12.5.2020
MMM_FinSwe_rajasopimusesitys_2020_23_9_2020.pdf PDF 139.4 KB 23.9.2020
MMM_HE_Covid19_saannosten_jatkaminen_6-11-2020.pdf PDF 138.8 KB 6.11.2020
MMM_HE_Poronhoitolain_muutostarpeet_Korona_7-4-2020.pdf PDF 144.4 KB 7.4.2020
MMM_HE_rehulaki_10-8-2020.pdf PDF 167.4 KB 11.8.2020
MMM_HE_tietojarjestelmalain_uudistaminen_7-10-2020.pdf PDF 167.4 KB 7.10.2020
MMM_Vasahavikki_korjausesitys_14-9-2020.pdf PDF 193.3 KB 15.9.2020
MMM_Vna_elainkohtainen_tuki_2020_2021_22-4-2020.pdf PDF 194.6 KB 22.4.2020
MMM_Vna_metsastysasetuksen_muuttamiseksi_6-8-2020.pdf PDF 198.5 KB 7.8.2020
MMM_Vna_muutos_riistavahinkoasetus_vasahavikkiprosentit_18-3-2020.pdf PDF 101 KB 18.3.2020
MMM_Vna_suoramyynti_huojennukset_16-1-2020.pdf PDF 138.8 KB 17.1.2020
MMM_ahmakiintioasetus_2020_2021_5-11-2020.pdf PDF 258.2 KB 5.11.2020
MMM_elaintautilainsaadannon_uusiminen_24-4-2020.pdf PDF 137.1 KB 26.4.2020
MMM_elainten_kuljetuksesta_annetun_lain_muuttamisesta_3-12-2020.pdf PDF 216.8 KB 3.12.2020
MMM_elintarvikelakilausunto_25-6-2020.pdf PDF 195.1 KB 29.6.2020
MMM_ilveksen_metsastys_poikkeusluvalla_2020_2021_24-9-2020.pdf PDF 181.7 KB 24.9.2020
MMM_karhuasetus_2020_2021_17-6-2020.pdf PDF 838 KB 17.6.2020
MMM_luonnoksesta_HE_poronhoitolain_muuttamisesta_11-9-2020.pdf PDF 230.2 KB 11.9.2020
MMM_luonnoksesta_poronhoitolain_muuttamisesta_30-3-2020.pdf PDF 187 KB 30.3.2020
MMM_merkkipiirit_ja_suurimmat_sallitut_poromaarat_3-3-2020.pdf PDF 71.9 KB 4.3.2020
MMM_nimisuoja_asetus_6-3-2020.pdf PDF 93 KB 6.3.2020
MMM_porovahinkolautakunnan_suoritteista_perittavat_maksut_1-12-2020.pdf PDF 192.1 KB 1.12.2020
MMM_riistanhoitoyhdistysten_valtionavustuksen_jakoperusteet_12-11-2020.pdf PDF 214.4 KB 12.11.2020
MMM_tiedoksianto_poikkeukselliset_lumiolosuhteet_21-2-2020.pdf PDF 173.5 KB 4.3.2020
Maa_ja_metsatalousvaliokunta_HE_valtion_talousarvio_2021_12-10-2020.pdf PDF 799 KB 13.10.2020
Maastotieto_mkelkkailureitti_Rovaniemi_Marraskoski_Tolonen_12-6-2020.pdf PDF 434.5 KB 12.6.2020
Maastotieto_mkelkkareitti_Ylitornio_Tormasjarvi_Alposjarvi_18-9-2020.pdf PDF 191.7 KB 21.9.2020
Metsahallitus_Pisavaaran_luonnonpuiston_järjestyssaanto_22-9-2020.pdf PDF 210.9 KB 22.9.2020
Metsahallitus_Riisitunturin_kansallispuiston_jarjestyssaanto_4-5-2020.pdf PDF 188.8 KB 4.5.2020
Metsahallitus_Syotteen_kpuiston_jarjestyssaanto_ 9-1-2020.pdf PDF 89.1 KB 13.1.2020
Metsahallitus_Vatsarin_eramaa_alueen_hks_12-2-2020.pdf PDF 127.1 KB 12.2.2020
Metsakeskus_Kainuun_AMetsaO_2021_2025_28-8-2020.pdf PDF 201.8 KB 31.8.2020
Metsakeskus_Lapin_AMetsaO_2021_2025_28-8-2020.pdf PDF 205.5 KB 31.8.2020
Metsakeskus_Pohjois_Pohjanmaan_AMetsaO_2021_2025_28-8-2020.pdf PDF 202 KB 31.8.2020
Metsastysseurat_porot_Utosjoki_Kiiminkijoki_alueella_30-3-2020.pdf PDF 98.7 KB 30.3.2020
Opetushallitus_luonto_ymparistoalan_perustutkinto_4-2-2020.pdf PDF 101.7 KB 6.2.2020
PEFC_standardityoryhma_PEFC_standardiluonnoksen_toinen_kommentointi_22-10-2020.pdf PDF 228.3 KB 23.10.2020
PEFC_standardityoryhma_PEFC_standardiluonnos_17-3-2020.pdf PDF 158.2 KB 17.3.2020
Pohjois_Pohjanmaan_ELY_Petajaskoski_Nuojuankangas_voimajohto_YVA_28-12-2020.pdf PDF 209.1 KB 31.12.2020
Pohjois_Suomen_AVI_koneellinen_kullankaivu_Inari_27-1-2020.pdf PDF 111.8 KB 27.1.2020
Pohjois_Suomen_AVI_koneellinen_kullankaivuu_Gold_Canyon_12-3-2020.pdf PDF 112.3 KB 12.3.2020
Pohjois_Suomen_AVI_koneellinen_kullankaivuu_Lismankurvi_19-2-2020.pdf PDF 112.3 KB 19.2.2020
Pohjois_Suomen_AVI_koneellinen_kullankaivuu_Teirai2_12-3-2020.pdf PDF 101.2 KB 12.3.2020
Ruokavirasto_RVLn_mukaiset_kayvat_arvot_2-12-2020.pdf PDF 212.3 KB 2.12.2020
Sodankylan_kunta_Kakslauttasenpalon_askaava_ehdotus_31-1-2020.pdf PDF 160.4 KB 31.1.2020
Sodankylan_kunta_Lohijoen_ranta_askaava_20-4-2020.pdf PDF 196.8 KB 20.4.2020
Suomen_maastotieto_mkelkkailureitti_Rovaniemi_Ounasjoki_Norvajarvi_23-4-2020.pdf PDF 163.4 KB 24.4.2020
Suomen_maastotieto_mkelkkailureitti_Rovaniemi_Vikajarvi_Korvavaara_23-4-2020.pdf PDF 163.3 KB 24.4.2020
Suomen_riistakeskus_Suomen_majavakantojen_hoito_ja_hallinta_4-8-2020.pdf PDF 137 KB 4.8.2020
TEM_he_kaivoslain_muutos_28-1-2020.pdf PDF 126 KB 28.1.2020
TEM_he_tyottomyysturvavuorotteluvapaa_2-3-2020.pdf PDF 101.5 KB 2.3.2020
TEM_neuvotteluvaatimus_PHL_11-9-2020.pdf PDF 173.7 KB 15.9.2020
TLT_Building_Valajaskoski_Permantokoski_voimajohto_20-3-2020.pdf PDF 104.2 KB 23.3.2020
TaV_HE_8_2020_vp_kaivoslain_muutos_1-4-2020.pdf PDF 219.3 KB 1.4.2020
Tornion_kaupunki_Karhakkamaan_tuulivoima_OAS_ja_YVA_2-10-2020.pdf PDF 232.7 KB 2.10.2020
Tukes_Kevitsan_yleiset_ja_yksityiset_edut_6-2-2020.pdf PDF 150.8 KB 10.2.2020
Tukes_Soklin_yleiset_ja_yksityiset_edut_31-3-2020.pdf PDF 199.4 KB 31.3.2020
Utsjoen_kunta_Utsjoen_asemakaava_ehdotus_26-6-2020.pdf PDF 196.9 KB 29.6.2020
Vaylavirasto_kirjallinen_kysymys_rautateiden_aitaamisesta_5-2-2020.pdf PDF 186.8 KB 6.2.2020
Wpd_Nuolivaaran_voimajohto_4-5-2020.pdf PDF 213.6 KB 5.5.2020
YM_HE_rauhoitettujen_elainten_aiheuttamat_vahingot_kotkat_4-11-2020.pdf PDF 155.8 KB 4.11.2020
YM_Keminmaa_Ruotsi_voimajohto_YVA_8-5-2020.pdf PDF 178.3 KB 11.5.2020
YM_PY_SAKA_kotkat_taydennykset_29-5-2020.pdf PDF 94.3 KB 2.6.2020
YM_Vatsarin_eramaa_alueen_HKS_1-9-2020.pdf PDF 187.3 KB 1.9.2020
YM_raakun_suojelun_strategia_ja_toimenpidesuunnitelma_2020_2030_7-8-2020.pdf PDF 116.1 KB 7.8.2020
YM_valtakunnalliset_maisema_alueet_paivitys_28-12-2020.pdf PDF 142.2 KB 31.12.2020