PALISKUNTAIN YHDISTYKSEN LAUSUNNOT 2022 (sulje)

Sarakkeen voi lajitella järjestykseen otsikosta klikkaamalla.

Tiedostonimi Tyyppi Koko MuokkausPVM
Eduskunnan_MmV_HE_163_2022_vp_riistanhoitomaksu_11-10-2022.pdf PDF 130.4 KB 1.12.2022
Eduskunnan_MmV_HE_164_2022_asiantuntijalausunto_polura_10-10-2022.pdf PDF 140.2 KB 1.12.2022
Eduskunnan_MmV_HE_186_2022_vp_elainten_hyvinvointi_18-10-2022.pdf PDF 194.8 KB 28.11.2022
Eduskunnan_MmV_HE_27_2022vp_ilmastolaki_14-3-2022.pdf PDF 244.5 KB 14.3.2022
Eduskunnan_MmV_HE_76_2022vp_luonnonsuojelulaiksi_27-5-2022.pdf PDF 256.8 KB 30.5.2022
Eduskunnan_MmV_HE_valtion_talousarvio_2023_29-9-2022.pdf PDF 606.9 KB 30.9.2022
Eduskunnan_MmV_MISU_Hiilineutraali2035_KAISU_16-11-2022.pdf PDF 223 KB 28.11.2022
Eduskunnan_MmV_U_76_2022_vp_luonnon_ennallistamisasetus_5-10-2022.pdf PDF 163.1 KB 1.12.2022
Eduskunnan_TaV_HE_kaivoslain_muuttamisesta_27-10-2022.pdf PDF 299.7 KB 28.11.2022
Eduskunnan_TaV_KAA_1_2022vp_kaivostoiminnalle_rajat_22-11-2022.pdf PDF 125.1 KB 28.11.2022
Eduskunnan_VaV_maararaha_valtakunnan_rajaporoesteaidat_poikkeusoloissa_18-11-2022.pdf PDF 135.2 KB 18.11.2022
Eduskunnan_VaV_maatalousjaosto_HE_valtion_talousarvio_2023_6-10-2022.pdf PDF 631.3 KB 1.12.2022
Eduskunnan_YmV_1923_lsl_luonnonsuojelualueiden_lakimuutokset_30-1-2023.pdf PDF 243.7 KB 30.1.2023
Eduskunnan_YmV_HE_183_2022vp_ymparistovahinkorahasto_20-10-2022.pdf PDF 122.7 KB 28.11.2022
Eduskunnan_YmV_HE_kaivoslain_muuttaminen_5-10-2022.pdf PDF 287.3 KB 18.10.2022
Hyrynsalmen_kunta_strateginen_tuulivoima_OYK_luonnos_3-11-2022.pdf PDF 217 KB 28.11.2022
Iin_kunta_Kovasinkankaan_tuulivoima_OYKehdotus_12-9-2022.pdf PDF 239.9 KB 12.9.2022
Iin_kunta_strateginen_OYKluonnos_25-5-2022.pdf PDF 254.8 KB 30.5.2022
Inarin_kunta_Miesniemen_ranta_asemakaava_18-11-2022.pdf PDF 202.8 KB 28.11.2022
Inarin_kunta_poikkeaminen_Lassinpalontie_35_30-9-2022.pdf PDF 142.8 KB 1.12.2022
Inarin_kunta_poikkeaminen_Palotieva_30-9-2022.pdf PDF 143.1 KB 1.12.2022
Inarin_kunta_poikkeaminen_Sarvikuja_3_30-9-2022.pdf PDF 165.6 KB 1.12.2022
Inarin_kunta_poikkeaminen_Veskoniementie_30-9-2022.pdf PDF 143 KB 1.12.2022
Kainuun_ELY_keskus_tuulivoima_Pieni_Paljakan_YVA_31-1-2023.pdf PDF 222.3 KB 1.2.2023
Kainuun_liitto_Kainuun_tuulivoimamaakuntakaava_kaavaluonnos_31-1-2022.pdf PDF 230.5 KB 31.1.2022
Kuusamo_Nuunajarven_tuulipuistoyleiskaava_OAS_31-8-2022.pdf PDF 196.6 KB 31.8.2022
Kuusamon_kaupunki_Matkavaaran_tuulipuistoyleiskaava_30-6-2022.pdf PDF 210.8 KB 9.8.2022
Lapin_ELY_Vitsakangas_tuulivoima_voimajohto_YVAo_25-11-2022.pdf PDF 271.6 KB 28.11.2022
Lapin_ELY_keskus_Kittilan_kaivoksen_CIL_rikastushiekka_YVA_17-1-2022.pdf PDF 201.2 KB 18.1.2022
Lapin_ELY_keskus_Kuorinki_Vinsanmaa_tuulivoima_YVAo_8-12-2022.pdf PDF 229.1 KB 9.12.2022
Lapin_ELY_keskus_Lyypakin_tuulivoima_YVAo_8-6-2022.pdf PDF 234.3 KB 8.6.2022
Lapin_ELY_keskus_Maaninka_Jumisko_voimajohto_YVAs_taydennys_4-4-2022.pdf PDF 263 KB 5.4.2022
Lapin_ELY_keskus_Nunasvaaran_kaivosYVA_27-6-2022.pdf PDF 124.3 KB 9.8.2022
Lapin_ELY_keskus_Palovaaran_tuulivoima_YVA_tarveharkinta_23-3-2022.pdf PDF 210.4 KB 23.3.2022
Lapin_ELY_keskus_Suhangon_kaivoshankkeen_purkuputken_YVA_selostus_31-10-2022.pdf PDF 220.2 KB 28.11.2022
Lapin_ELY_keskus_Valkiavaara_tuulivoima_YVAo_14-4-2022.pdf PDF 254.8 KB 14.4.2022
Lapin_ELY_keskus_Varrion_silta_ja_tieyhteys_28-2-2022.pdf PDF 196.5 KB 28.2.2022
Lapin_liitto_Rovaniemen_Ita_Lapin_MKK_muistutus_9-2-2022.pdf PDF 201.1 KB 9.2.2022
Lapin_liitto_tuulivoimaselvitys_eriava_mielipide_7-12-2022.pdf PDF 181 KB 9.12.2022
MMM_Fennoskandian_ahmakannan_suojelu_30-9-2022.pdf PDF 169.2 KB 30.9.2022
MMM_HE_elainlaakintahuoltolaki_20-1-2022.pdf PDF 139 KB 20.1.2022
MMM_HE_maaseudun_kehittamisen_tukeminen_2023-2027_12-8-2022.pdf PDF 210.6 KB 12.8.2022
MMM_HE_rakennetukilait_Polura_1-8-2022.pdf PDF 184.2 KB 9.8.2022
MMM_HE_tukien_hakuun_liittyvista_muutoksista_16-8-2022.pdf PDF 141.7 KB 16.8.2022
MMM_KISS2030_ilmastonmuutos_14-10-2022.pdf PDF 346.9 KB 1.12.2022
MMM_MMMa_muutos_rehualan_toiminnanharjoittaminen_10-1-2022.pdf PDF 138.9 KB 10.1.2022
MMM_Polura_asetusmuutokset_25-1-2023.pdf PDF 143.4 KB 25.1.2023
MMM_Porovahinkolautakunnan_suoritemaksut_9-11-2022.pdf PDF 143.4 KB 28.11.2022
MMM_Vna_elainkohtainen_tuki_2022-2023_14-4-2022.pdf PDF 462 KB 14.4.2022
MMM_YM_Kylmaluoma_Paula_myrskyn_vahingot_22-9-2022.pdf PDF 192.2 KB 22.9.2022
MMM_ahma_asetus_19-9-2022.pdf PDF 139.5 KB 19.9.2022
MMM_elainlaakkeista_pidettava_laakekirjanpito_30-8-2022.pdf PDF 97.4 KB 30.8.2022
MMM_hygienia_asetus_22-8-2022.pdf PDF 147.1 KB 26.8.2022
MMM_ilmastonmuutoksen_sopeutumisen_ohjelmaluonnos_31-8-2022.pdf PDF 277 KB 1.9.2022
MMM_ilveksen_metsastys_poikkeusluvalla_2022_2023_29-9-2022.pdf PDF 164.2 KB 30.9.2022
MMM_kansallinen_metsastrategia_KSM2035_14-11-2022.pdf PDF 161.7 KB 28.11.2022
MMM_karhuasetus_2022_2023_20-6-2022.pdf PDF 820 KB 22.6.2022
MMM_maankayttosektorin_ilmastosuunnitelma_18-5-2022.pdf PDF 286 KB 18.5.2022
MMM_metsastysasetuksen_10_pyk_muuttamisesta_20-6-2022.pdf PDF 111.4 KB 22.6.2022
MMM_mikrobilaakkeiden_asetusmuutokset_1-12-2022.pdf PDF 99.1 KB 9.12.2022
MMM_mikrobilaakkeiden_kayttoa_koskevat_tiedot_12-1-2022.pdf PDF 137.8 KB 12.1.2022
MMM_susikiintioasetus_mv_2022_2023_13-1-2023.pdf PDF 183.7 KB 13.1.2023
MmV_HE_elainlaakintahuoltolaki_83_2022_11-11-2022.pdf PDF 137.1 KB 28.11.2022
MmV_saamelaiskarajalain_muuttaminen_4-1-2023.pdf PDF 135.6 KB 5.1.2023
Muonion_kunta_Kukaslompolon_asemakaavaluonnos_31-3-2022.pdf PDF 263.2 KB 1.4.2022
OH_saamenkasityoalan_ammattitutkinnon_perusteiden_luonnos_17-10-2022.pdf PDF 178.3 KB 1.12.2022
OH_saamenkasityoalan_erikoisammattitutkinnon_perusteiden_luonnos_17-10-2022.pdf PDF 175.6 KB 1.12.2022
Opetushallitus_porotalouden_ammattitutkinnon_perusteen_muutos_14-3-2022.pdf PDF 197.6 KB 14.3.2022
Oulun_kaupunki_Iso_Pihlajasuon_tuulivoima_OAS_ja_YVA_9-6-2022.pdf PDF 240.2 KB 13.6.2022
Oulun_kaupunki_Iso_Rytisuon_tuulivoima_OAS_ja_YVA_14-4-2022.pdf PDF 257.1 KB 14.4.2022
Oulun_kaupunki_Kynkaansuon_tuulivoimaosayleiskaava_OAS_9-1-2023.pdf PDF 209.4 KB 10.1.2023
PSHaO_Sallivaara_kevatkokous_2021_petojen_tappamien_porojen_huomioiminen_3-10-2022.pdf PDF 138.3 KB 1.12.2022
Pohjois_Pohjanmaan_ELY_keskus_Kynkaansuon_YVAo_9-1-2023.pdf PDF 238.5 KB 10.1.2023
Pohjois_Pohjanmaan_ELY_keskus_tuulivoima_Parjan_ja_Kivarin_YVAo_31-1-2023.pdf PDF 234.3 KB 1.2.2023
Pohjois_Pohjanmaan_liitto_energia_ja_ilmastovaiheMKK_luonnos_23-9-2022.pdf PDF 267.1 KB 24.9.2022
Rovaniemen_kaupunki_Lapin_AVI_kannanotto_elainlaakaripalvelut_3-10-2022.pdf PDF 230.1 KB 1.12.2022
STM_HE_lomituslain_sijaisapu_2-8-2022.pdf PDF 141.9 KB 9.8.2022
STM_kommentti_poronhoitajien_sijaisapulain_kehittaminen_3-11-2022.pdf PDF 195.2 KB 16.12.2022
Simon_kunta_Leilisuon_tuulivoima_OAS_ja_YVA_17-1-2022.pdf PDF 217.6 KB 24.1.2022
Simon_kunta_Lyypakin_tuulivoima_OAS_10-6-2022.pdf PDF 209.7 KB 13.6.2022
Sodankylan_kunta_Kakslauttasen_Kultapalon_ASkaavaehdotus_7-12-2022.pdf PDF 199 KB 9.12.2022
Suomen_Maastotieto_mkelkkailureitti_Rovaniemi_Tolonen_Lohiniva_26-4-2022.pdf PDF 442.7 KB 27.4.2022
Suomen_Maastotieto_ulkoilureitti_Rovaniemi_Autti_9-8-2022.pdf PDF 116.1 KB 9.8.2022
Suomi_Norja_esteaitakomissio_norjalaiset_porot_esitys_19-9-2022.pdf PDF 151.7 KB 21.9.2022
Suomussalmen_kunta_ymparistonsuojelumaaraykset_25-3-2022.pdf PDF 201.3 KB 25.3.2022
TEM_HE_kaivoslain_muuttaminen_12-4-2022.pdf PDF 285.8 KB 13.4.2022
TEM_hiilineutraali_Suomi_2035_18-5-2022.pdf PDF 306.1 KB 18.5.2022
TEM_kaivoslaki_eriava_mielipide_17-6-2022.pdf PDF 137.8 KB 22.6.2022
TLT_Building_Ivalo_Kaitakoski_110_kV_voimajohto_22-12-2022.pdf PDF 169.3 KB 27.12.2022
TaV_saamelaiskarajalain_muuttaminen_4-1-2023.pdf PDF 133.3 KB 5.1.2023
Tervolan_kunta_Kuoringin_tuulivoimaosayleiskaava_OAS_8-12-2022.pdf PDF 202.8 KB 9.12.2022
Tervolan_kunta_Valkiavaara_tuulivoima_OYK_OAS_11-4-2022.pdf PDF 191.6 KB 11.4.2022
Tervolan_kunta_Vitsakangas_tuulivoima_OAS_5-12-2022.pdf PDF 228.7 KB 9.12.2022
Tornion_kaupunki_Martimo_tuulivoima_OAS_ja_YVAs_21-6-2022.pdf PDF 191.5 KB 22.6.2022
Tornion_kaupunki_Valkiavaara_tuulivoima_OYK_OAS_11-4-2022.pdf PDF 189.7 KB 11.4.2022
Tornion_kaupunki_Vinsanmaan_tuulivoimaosayleiskaava_OAS_8-12-2022.pdf PDF 214.5 KB 9.12.2022
Tukes_Hannukaisen_kaivoslupa_31-8-2022.pdf PDF 213.1 KB 1.9.2022
Tukes_Soklin_yleiset_ja_yksityiset_edut_31-8-2022.pdf PDF 121.2 KB 1.9.2022
Uumajan_karajaoikeus_Kaunisvaaran_kaivos_3-8-2022.pdf PDF 164 KB 9.8.2022
VM_luonnos_HE_kaivosvero_14-10-2022.pdf PDF 190.3 KB 1.12.2022
VvV_verojaosto_HE_281_2022_vp_kaivosmineraalivero_11-1-2023.pdf PDF 141 KB 13.1.2023
Väylavirasto_vayläverkon_investointiohjelma_2023_2030_25-4-2022.pdf PDF 184.9 KB 26.4.2022
YM_1923_lsl_nojalla_perustettujen_luonnonsuojelualueiden_lakimuutokset_23-8-2022.pdf PDF 234.9 KB 30.8.2022
YM_HE_vihrean_siirtyman_vauhdittaminen_7-6-2022.pdf PDF 231.3 KB 7.6.2022
YM_Kaunisvaaran_kaivos_Ruotsi_12-8-2022.pdf PDF 174.3 KB 12.8.2022
YM_Norjan_YVAn_osallistuminen_mokkialueet_31-3-2022.pdf PDF 209.2 KB 1.4.2022
YM_Nunasvaaran_kaivosYVA_taydennykset_30-11-2022.pdf PDF 197.1 KB 1.12.2022
YM_Ruotsin_voimajohto_Messaure_YVAs_18-5-2022.pdf PDF 202.2 KB 18.5.2022
YM_Ruotsin_voimajohto_YVA_taydennys_28-11-2022.pdf PDF 124.7 KB 29.11.2022
YM_Tenon_maisemanhoitoalue_3-3-2022.pdf PDF 158.3 KB 3.3.2022
YM_Vn_asetus_saamelaisesta_ilmastoneuvostosta_8-11-2022.pdf PDF 181.1 KB 28.11.2022
YM_Ylakemijoen_maisemanhoitoalue_17-3-2022.pdf PDF 159.9 KB 17.3.2022
YM_hallituksen_esitys_ymparistovahinkorahastosta_25-4-2022.pdf PDF 180.9 KB 26.4.2022
YM_kaivannaisjateasetuksen_muutos_10-1-2023.pdf PDF 140.3 KB 13.1.2023
YM_kansallinen_luonnon_monimuotoisuusstrategia_2035_23-1-2023.pdf PDF 247 KB 25.1.2023
YM_keskipitkan_aikavalin_ilmastopolitiikan_suunnitelma_14-1-2022.pdf PDF 238.5 KB 18.1.2022
YM_rauhoitettujen_eläinten_aiheuttamat_vahingot_7-4-2022.pdf PDF 154.6 KB 8.4.2022