LAUSUNTOPYYNNÖT PALISKUNTAIN YHDISTYKSELLE 2015 (sulje)

Sarakkeen voi lajitella järjestykseen otsikosta klikkaamalla.

Tiedostonimi Tyyppi Koko MuokkausPVM
82_04_08_2013_Sokli_Katselmuskutsu_kirje_20-8-2015.pdf PDF 20.5 KB 24.8.2015
Empower_Simon_tuulivoimapuistojen_110_kv_voimajohtohankkeesta_3-3-2015.pdf PDF 22.1 KB 21.5.2015
Evira_lausuntopyynto_Elintarvikehuoneistojen_valvontatietojen_julkistaminen_6-11-2015.pdf PDF 145.9 KB 6.11.2015
Evira_lausuntopyynto_alkutuotantopaikkojen_valvontaohjeet_15-12-2015.pdf PDF 38.8 KB 15.12.2015
Evira_ohje_oiva_valvontatietojen_julkistamisjarjestelmasta_4-3-2015.pdf PDF 23.1 KB 21.5.2015
Hallituksen_esitys_eduskunnalle_laiksi_porotalouden_ja_luontaiselinkeinojen_rakennetuista_02-11-2015.pdf PDF 36.9 KB 2.11.2015
Hyrynsalmen_kunta_Lumivaaran_tuulivoima_lausuntopyynto_27-8-2015.pdf PDF 72.2 KB 27.8.2015
Inarin_kunta_Ivalon_alueen_yleiskaavoitus_osa-alueet_1_2_3_1-4-2015.pdf PDF 43.3 KB 21.5.2015
Inarin_kunta_kaunispaan_asemakaavan_muutos_ja_laajennus_etelarinteentie_ja_korttelit_343_344_24-6-2015.pdf PDF 35.9 KB 29.6.2015
Kainuun_liitto_Kainuun_tuulivoimamaakuntakaavan_aineistot_kysely_12-3-2015.pdf PDF 135.5 KB 21.5.2015
Kainuun_liitto_lausuntopyynto_Kainuun_tuulivoimamaakuntakaava_25-8-2015.pdf PDF 83.3 KB 3.9.2015
Kestavan_metsatalouden_yhd_pefc_metsasertif_17-4-2015 .pdf PDF 23.7 KB 21.5.2015
Lapin_AVI_paliskuntarajan_muutoksesta_Niemelan_ja_Posion_Livon_paliskunnat_27-5-2015.pdf PDF 12.5 KB 27.5.2015
Lapin_ELY-keskus_Palovaara_Ahkiovaaran_tuulivoimapuiston_yva_10-8-2015.pdf PDF 61.9 KB 24.8.2015
Lapin_ELY_keskus_Kittilan_kultakaivos_21-5-2015 .pdf PDF 154.8 KB 21.5.2015
Lapin_ELY_keskus_Nuolivaaran_tuulivoimapuiston_yva_1-7-2015.pdf PDF 70.8 KB 31.7.2015
Lapin_ELY_keskus_Simon_Leipion_tuulivoimapuiston_laajennuksen_yva_7-9-2015.pdf PDF 67 KB 10.9.2015
Lapin_Ely_keskus_revasvaaran_tuulivoimapuiston_yva_18-5-2015.pdf PDF 69.8 KB 21.5.2015
Lapin_liitto_Rovaniemen_ja_Ita-Lapin_maakuntakaava_15-12-2015.pdf PDF 742 KB 15.12.2015
Lausuntopyynto_Uuden_Oulun_yleiskaavan_ehdotuksesta_26-6-2015.pdf PDF 73.4 KB 29.6.2015
Lausuntopyyntö_Uuden_Oulun_yleiskaavan_ehdotuksesta_22-6-2015.PDF PDF File 73.4 KB 31.7.2015
Liikenne_ja_viestintamin_yksityistielaki_15-4-2015.pdf PDF 57.8 KB 21.5.2015
Liikenne_ja_viestintavaliokunnan_lausuntopyynto_laeiksi_HE84_2015_muuttamisesta_19-11-2015.pdf PDF 42.8 KB 19.11.2015
Liite_1_Lausuntopyyntö_Uuden_Oulun_yleiskaavan_ehdotuksesta_22-6-2015.PDF PDF File 73.4 KB 31.7.2015
Lp_hallituksen_esitykseksi_laiksi_elaintautilain_muuttamisesta_8-5-2015.pdf PDF 35.9 KB 21.5.2015
MMM_Metsahallitusta_koskevamh_he_lausuntopyynto_10-11-2015.pdf PDF 84.7 KB 11.11.2015
MMM_elainkohtainen_tuki_2015_2016_2-4-2015.pdf PDF 40.6 KB 21.5.2015
MMM_lausuntopyynto_3-7-2015.pdf PDF 47.8 KB 31.7.2015
MMM_lausuntopyynto_asetuksesta_porotalouden_ja_luontaiselink_rakennetuista_yms_18-12-2015.pdf PDF 52.3 KB 21.12.2015
MMM_lausuntopyynto_elintarvikevalvonnasta_ym_14-12-2015.pdf PDF 44.6 KB 14.12.2015
MMM_lausuntopyynto_ilveksen_metsastys_2015-2016_16-9-2015.pdf PDF 45.8 KB 18.9.2015
MMM_lausuntopyynto_karhuasetuksesta_2015-2016_5-6-2015.pdf PDF 52 KB 5.6.2015
MMM_luonnoksesta_asetukseksi_laitosten_elintarvikehygieniasta_annetun_asetuksen_muuttamiseksi_20-11-2015.pdf PDF 48.7 KB 20.11.2015
MMM_peltoporo_30-4-2015.pdf PDF 50.4 KB 5.6.2015
MMM_polura_23-3-2015.pdf PDF 113.3 KB 21.5.2015
MMM_susikiintioasetuksesta_metsastysvuodelle_2015_2016_12-11-2015.pdf PDF 53.8 KB 17.11.2015
Maa-ja-metsatalousvalik_Hallituksen_esitys_laiksi_elaintautilain_muuttamisesta_28-10-2015.pdf PDF 43.3 KB 28.10.2015
Maa-ja-metsatalousvaliokunta_Talousarvioesitys_HE_30_2015vp_7-10-2015.pdf PDF 44.2 KB 9.10.2015
Metsahallitus_Kainuun_luonnonvarasuunnitelma_20-4-2015.pdf PDF 195 KB 21.5.2015
Metsakeskus_lausuntopyynto_Lapin_alueellisesta_metsaohjelmasta_2016-2020_19-11-2015.pdf PDF 39 KB 24.11.2015
Metsakeskus_lausuntopyynto_Pohjois-Pohjanmaan_alueellisesta_metsaohjelmasta_2016-2020_19-11-2015.pdf PDF 86 KB 26.11.2015
OM_saamen_kielilaki_12-5-2015.pdf PDF 27.6 KB 21.5.2015
Pellon_kunta_Palovaaran_tuulivoima_OYK_luonnos_11-9-2015.pdf PDF 24.7 KB 16.9.2015
Pohjois-Pohjanmaan_ELY_Iin_Pahkakosken_tuulivoimahanke_YVA_30-11-2015.pdf PDF 113.6 KB 4.12.2015
Pohjois-Pohjanmaan_ELY_Kuusamon_Maaningan_tuulivoimahankkeen_YVA_29-10-2015.pdf PDF 127.6 KB 6.11.2015
Pohjois-Pohjanmaan_ELY_Oulun_Lavakorven_tuulivoimahankkeen_yva_26-5-2015.pdf PDF 153.6 KB 26.5.2015
Pohjois-Pohjanmaan_liitto_2_vaihe_maakuntakaavan_luonnoksesta_23-3-2015.pdf PDF 62.2 KB 21.5.2015
Pohjois_Suomen_AVI_sokli_15-4-2015.pdf PDF 174.2 KB 21.5.2015
Pudasjarvi_lausuntopyynto_ehdotusvaihe_Paliskuntain_yhdistys_26-6-2015.pdf PDF 158.8 KB 29.6.2015
Ranuan_kunta_Kelkkauran_korvaaminen_virallisella_reitilla_2-4-2015.pdf PDF 17.7 KB 21.5.2015
Rovaniemen_kpki_Vanttauskosken_ja_Rautiosaaren_osayleiskaavaluonnos_luonnosvaiheen_kuuleminen_29-5-2015.pdf PDF 46.9 KB 29.5.2015
Rovaniemi_ehdotusvaiheen_lausuntopyynto_Vanttauskoski_OYK_10-11-2015.pdf PDF 271.6 KB 17.11.2015
Simon_kunta_Leipion_tuulipuiston_laajennus_OAS_14-10-2015.pdf PDF 27.6 KB 19.10.2015
Sodankylan_kunta_Kakslauttanen_asemakaava_muutos_pysakointi_ja_levahdysalue_15-4-2015.pdf PDF 64.1 KB 21.5.2015
Sodankylan_kunta_Kakslauttasen_asemk_laaj_Kultaoja_Kultapalo_8-10-2015.pdf PDF 56.7 KB 14.10.2015
Sodankylan_kunta_Kevitsan_asemakaavan_laadinta_14-8-2015.pdf PDF 4.1 MB 24.8.2015
Sodankylan_kunta_kakslauttasen_asemakaava_ahopaannokkien_ja_koparovan_alueella_18-6-2015.pdf PDF 55.1 KB 29.6.2015
Sodankylan_kunta_kultapalon_asemakaavan_laadinta_kakslauttasen_alueella_22-6-2015.pdf PDF 51.7 KB 29.6.2015
Sodankylan_kunta_lokka_koitelainen_kevitsa oy kaava_muutos_lokan_tekojarven_kalakenttien_alueita_29-4-2015.pdf PDF 733.5 KB 21.5.2015
Sodankylan_kunta_mk_reittisuunnitelma_Vuotso_Tankavaara_Kakslauttanen_15-12-2015.pdf PDF 30.4 KB 16.12.2015
Suomen_metsastajaliiton_Lapin_piiri_karhukiintio_15-4-2015.pdf PDF 49.5 KB 21.5.2015
Tervolan_kunta_Louepalon_tuulivoimapuiston_OYK_19-11-2015.pdf PDF 67.3 KB 2.12.2015
YM_lausuntopyynto_maankaytto_ja_rakennuslaki_16-9-2016.pdf PDF 118.3 KB 18.9.2015
YM_lausuntopyynto_soidensuojelutyoryhman_loppuraportista_23-11-2015.pdf PDF 147.5 KB 24.11.2015
YM_lausuntopyyntö_Ita-Lappi_24-6-2015.pdf PDF 103.4 KB 29.6.2015
Ylitornion_kunta_Revasvaaran_tuulivoima_alueen_oyk_valmisteluaineisto_10-6-2015.pdf PDF 369.8 KB 10.6.2015