LAUSUNTOPYYNNÖT PALISKUNTAIN YHDISTYKSELLE 2016 (sulje)

Sarakkeen voi lajitella järjestykseen otsikosta klikkaamalla.

Tiedostonimi Tyyppi Koko MuokkausPVM
Evira_alkutuotannon_valvontaohjeisto_osa2_17-2-2016.pdf PDF 38.6 KB 17.2.2016
Evira_ohje_elintarvikkeiden_pakastamisesta_ja_jaadyttamisesta_26-2-2016.pdf PDF 115.9 KB 29.2.2016
Evira_ohjeluonnoksesta_nautojen_puhtauden_valvonta_8-3-2016.pdf PDF 80.4 KB 10.3.2016
Hyrynsalmen_kunta_Illevaaran_tuulivoimapuiston_OYK_luonnos_7-4-2016.pdf PDF 65.7 KB 12.4.2016
Inarin_kunta_Inarijarven_oyk_ehdotusvaihe_6-7-2016.pdf PDF 36.3 KB 2.8.2016
KHO_lausuntopyyntö_Nakkalan_plk_valituksen_johdosta_20-1-2016.pdf PDF 22.1 KB 25.1.2016
Kainuun_liitto_Kainuun_maakuntakaavan_tarkistaminen_16-6-2016.pdf PDF 181.6 KB 20.6.2016
Kainuun_liitto_Kainuun_maakuntakaavan_tarkistaminen_OAS_3-2-2016.pdf PDF 160.9 KB 4.2.2016
Kittilän_kunta_Levin_taajama-alue_11-2-2016.pdf PDF 307.9 KB 15.2.2016
Kolarin_kunta_Hannukaisen_kaivosalueen_OYK_21-12-2016.pdf PDF 1.3 MB 22.12.2016
Kuusamon_kpki_kannanotto_PY_muistutukseen_19-12-2016.pdf PDF 127.5 KB 21.12.2016
Kuusiselka_hanke-esitys_kysely_Narkauksen_paliskunta_23-5-2016.pdf PDF 448.1 KB 24.5.2016
Lapin_AVI_phl_mukaisen_arvioimisl_pj_ja_jasenen_palkkioiden_tarkistaminen_29-9-2016.pdf PDF 64.2 KB 4.10.2016
Lapin_ELY_keskus_Agnico_Eagle_Kittilan_kultakaivos_rikastamo_rikastushiekka_24-11-2016.pdf PDF 140.1 KB 8.12.2016
Lapin_ELY_keskus_Simon_Leipion_tuulivoimapuiston_YVA_12-4-2016-.pdf PDF 133.9 KB 18.4.2016
MMM_223472_v1_EU_elaintautivaatimuksista_annetun_asetuksen_muuttamisesta_7-10-2016.pdf PDF 73 KB 11.10.2016
MMM_HE_luopumistukilain_muutos_30-6-2016.pdf PDF 310.5 KB 1.7.2016
MMM_Metsastysasetuksen_muuttamisesta_16-5-2016.pdf PDF 44.6 KB 17.5.2016
MMM_Suomi-Norja_poroaita_sopimusluonnos_29-1-2016.pdf PDF 423.7 KB 29.1.2016
MMM_alkutuotannon_laitosten_elintarvikehygienia_ja_lihantarkastusasetukset_18-3-2016.pdf PDF 51.1 KB 18.3.2016
MMM_alkutuotannon_raakamaidon_elintarvikehygienia_asetusmuutokset_3-11-2016.pdf PDF 1.2 MB 10.11.2016
MMM_asetuksesta_karhukiintioksi_2016-2017_2-6-2016.pdf PDF 54 KB 3.6.2016
MMM_asetusluonnos_phv_2016-2017_elainkohtainen_tuki_19-2-2016.pdf PDF 60.8 KB 29.2.2016
MMM_elainlaakarin_E-resepti_lausuntopyynto_15-1-2016.pdf PDF 76.6 KB 18.1.2016
MMM_hallituksen_esityksesta_metsastyslain_muuttamiseksi_11-11-2016.pdf PDF 24 KB 14.11.2016
MMM_ilvesasetus_2016-2017_vs1_09_2016.pdf PDF 13.7 KB 12.9.2016
MMM_lausuntopyynto_ilvesasetusluonnoksesta_9-9-2016.pdf PDF 41.7 KB 15.9.2016
MMM_luonnoksesta_hallituksen_esitykseksi_elainsuojelulain_muuttamisesta_20-6-2016.pdf PDF 53.5 KB 21.6.2016
MMM_luonnos_valtioneuvoston_asetuksesksi_Metsahallituksesta_10-3-2016.pdf PDF 52.4 KB 11.3.2016
MMM_riistavahinkoasetuksen_muuttaminen_9-11-2016.pdf PDF 1.1 MB 10.11.2016
MMM_susikiintioasetuksesta_mets_vuosille_2016_2018_11-11-2016.pdf PDF 383.2 KB 14.11.2016
Maa_metsatalousvaliokunta_hallituksen_esitys_eduskunnalle_valtion_talousarvioksi_2017.pdf PDF 43.3 KB 27.9.2016
Mavi_Maataloustuotannon_kirjaamisvaatimukset_luonnos_21-6-2016.pdf PDF 95.8 KB 30.6.2016
Metsahallitus_Mustarinnantunturi_luonnonsuojelualue_jarjestyssaanto_28-1-2016.pdf PDF 32.9 KB 28.1.2016
Metsahallitus_Pyha_Luoston_kansallispuiston_hks_16-11-2016.pdf PDF 26.5 KB 16.11.2016
OM_Kielilainsaadannon_soveltaminen_15-4-2016.pdf PDF 107.4 KB 18.4.2016
Pellon_kunta_Palovaaran_tuulivoimapuiston_YK_ehdotus_24-4-2016.pdf PDF 25.1 KB 26.4.2016
Pohjois-Pohjanmaan-liitto_Pohjois-Pohjanmaan_3_vaihemaakuntakaavan_OAS_22-1-2016.pdf PDF 569.1 KB 25.1.2016
Pohjois-Pohjanmaan_ELY_Maaselan_Hepoharjun_tuulivoimahankkeen_YVA-19-8-2016.pdf PDF 124 KB 22.8.2016
Pohjois-Pohjanmaan_ELY_Pahkavaaran_tuulivoimahankkeen_YVA_17-8-2016.pdf PDF 110 KB 22.8.2016
Pohjois_Pohjanmaan_ELY_Kuusamon_Maaningan_tuulivoimahanke_YVA_7-11-2016.pdf PDF 126.1 KB 10.11.2016
Pohjois_Pohjanmaan_ELY_Kuusamon_Maaningan_tuulivoimahankkeen_YVA_12-12-2016.pdf PDF 34 KB 21.12.2016
Pohjois_Pohjanmaan_ELY_Oulun_Lavakorven_tuuliv_YVA_24-5-2016.pdf PDF 116.3 KB 27.5.2016
Pohjois_Pohjanmaan_ELY_Palokankaan_tuulivoimap YVA_17-5-2016.pdf PDF 120.6 KB 20.5.2016
Posion_kunta_Leipion_laajennus_YK_luonnos_12-12-2016.pdf PDF 29.6 KB 9.1.2017
Rovaniemen_kaupunki_Niskanperan_osayleiskaava_ehdotusvaihe_29-11-2016.pdf PDF 240.4 KB 8.12.2016
Rovaniemen_kaupunki_Niskanperan_osayleiskaavaluonnos_31-5-2016.pdf PDF 232.7 KB 3.6.2016
Rovaniemen_kaupunki_elinkeino_ohjelma_2017_2018_31-10-2016.pdf PDF 446.1 KB 4.11.2016
Rovaniemen_kaupunki_valmisteluvaiheen_lausuntopyynto_Nivankyla_Ylikyla_OYK_25-1-2016.pdf PDF 309.1 KB 27.1.2016
Rovaniemi_Norvajarven_osayleiskaavaehdotus_31-5-2016.pdf PDF 246.6 KB 1.6.2016
Rovaniemi_Rautiosaaren_OYKehdotus_4-10-2016.pdf PDF 241.5 KB 2.11.2016
STM_luonnos_hallituksen_esitykseksi_poronhoitajien_sijaisavusta_26-5-2016.pdf PDF 81.9 KB 27.5.2016
STM_sairausvakuutuslain_ja_elatustukilain_6_ja_8_pykalan_seka_avioliittolain_muutoksista.pdf PDF 99.6 KB 21.9.2016
Sallan_kunta_Sallan_Portin_tuulivoimapuiston_OYK_7-1-2016 .pdf PDF 28.7 KB 12.1.2016
Simon_kunta_Karsikkoniemen_OYK_valmisteluaineisto_23-9-2016.pdf PDF 24.2 KB 26.9.2016
Simon_kunta_Leipion_tuulivoimapuiston_YK_luonnos_12-12-2016.pdf PDF 29.6 KB 21.12.2016
Simon_kunta_Seipimaen_Tikkalan_tuulivoimap_OYK_ehdotus_18-5-2016.pdf PDF 493.2 KB 18.5.2016
Sodankylan_kunta_Kakslauttasen_AK_laajennus_ja_muutos_koskien_Kultaojan_aluetta_8-12-2016.pdf PDF 65.2 KB 21.12.2016
Sodankylan_kunta_Kakslauttasen_asemak_laajennus_Kultaoja_ja_Kultapalo_15-2-2016.pdf PDF 83.7 KB 17.2.2016
Sodankylan_kunta_Kevitsan_asemakaava_9-3-2016.pdf PDF 45.2 KB 14.3.2016
Sodankylan_kunta_Kultaoja_3_asemak_laaj_ja_muutos_2-9-2016.pdf PDF 47.8 KB 6.9.2016
Sodankylan_kunta_Lokka_Koitel_Kevitsa_OYL_Lokan_tekoj_kalak_alueet_17-2-2106 .pdf PDF 79.3 KB 17.2.2016
Sodankylan_kunta_Lokkavaaran_Siltaharjun_ranta_asemakaava_18-11-2016.pdf PDF 47.9 KB 8.12.2016
Sodankylan_kunta_Lokkavaaran_ja_Siltaharjun_ranta_akm_17-2-2016.pdf PDF 53.1 KB 17.2.2016
TEM_HE_laiksi_kaivoslain_muuttamisesta_15-1-2016d.pdf PDF 59.5 KB 19.1.2016
TEM_muutoksista_kaivoslakiin_18-10-2016.pdf PDF 106.5 KB 19.10.2016
Tervolan_kunta_Louepalon_tuulivoimap_oyk_valmvaiheen_kuul_15-2-2016.pdf PDF 72.7 KB 17.2.2016
Tukes_Hannukainen_Mining_Oy_kaivospiirihakemus_5-4-2016.pdf PDF 28.9 KB 11.4.2016
YM_Ramsar_kosteikkotoimintaohjelma_18-3-2016.pdf PDF 173.6 KB 18.3.2016
YM_ehdotus_laiksi_Hossan_kansallispuistosta_11-10-2016.pdf PDF 113.9 KB 2.11.2016
YM_tuulivoimarakentamisen_suunnittelu_opasluonnos_30-8-2016.pdf PDF 2.7 MB 30.8.2016
YM_valtakunnallisesti_arvokkaiden_maisema-alueiden_paivitysinventointi_15-1-2016.pdf PDF 71.2 KB 19.1.2016
YM_valtakunnallisten_alueidenkayttotavoitteiden_uudistaminen_19-2-2016 .pdf PDF 168 KB 22.3.2016
Ylitornio_Alaisen_Alposjarven_ranta-asemakaava_13-6-2016.pdf PDF 6.6 MB 29.6.2016
Ylitornion_kunta_Revasvaaran_tuulivoima_alueen_OYK_3-3-2016.pdf PDF 11.5 KB 30.3.2016
Ymparistoministerio_uhanalaiset_lajit_suojelu_1-7-2016.pdf PDF 169.6 KB 1.7.2016