LAUSUNTOPYYNNÖT PALISKUNTAIN YHDISTYKSELLE 2020 (sulje)

Sarakkeen voi lajitella järjestykseen otsikosta klikkaamalla.

Tiedostonimi Tyyppi Koko MuokkausPVM
Iin_kunta_Jakkukylan_osayleiskaava_2040_14-9-2020.pdf PDF 182.5 KB 16.9.2020
Iin_kunta_Ollinkorven_tuulivoimapuisto_24-2-2020.pdf PDF 173 KB 3.3.2020
Iin_kunta_Yli_Olhavan_tuulivoimapuisto_kaavaehdotus_5-10-2020.pdf PDF 55.1 KB 14.10.2020
Kainuun_liitto_Kainuun_tuulivoimamaakuntakaavan_tarkastaminen_12-8-2020.pdf PDF 199.9 KB 12.8.2020
Lapin_ELY_keskus_Keminmaa_Tornionjoki_voimajohto_30-1-2020.pdf PDF 73.4 KB 30.1.2020
Lapin_ELY_keskus_Kittilän_Tuohivaaran_YVA_29-5-2020.pdf PDF 98.8 KB 1.6.2020
Lapin_ELY_keskus_Lapin_tulvariskien_hallintasuunnitelmia_2022_2027.pdf PDF 63.6 KB 10.11.2020
Lapin_ELY_keskus_Maaningan_tuulivoima_Jumisko110kV_YVA_20-2-2020.pdf PDF 62.6 KB 20.2.2020
Lapin_ELY_keskus_Maaningan_tuulivoimapuisto_Jumisko_110kV_voimajohto_28-10-2020.pdf PDF 97.6 KB 28.10.2020
Lapin_ELY_keskus_Sakatti_Mining_Oyn_kaivos_YVA_15-12-2020.pdf PDF 88 KB 16.12.2020
Lapin_ELY_keskus_eraiden_Lapin_vesien_vesienhoitosuunnitelmat_2022_2027_2-11-2020.pdf PDF 201.6 KB 2.11.2020
Lapin_aluehallintovirasto_Kiiminki_Kollaja_yhdistamisesta_12-8-2020.pdf PDF 132 KB 12.8.2020
Lapin_liitto_Lapin_liikennejarjestelmasuunnitelma_2040.pdf PDF 48.4 KB 15.12.2020
Lapin_liitto_Pohjois_Lapin_maakuntakaava_2040_ehdotus_27-1-2020.pdf PDF 1.1 MB 10.2.2020
Luke_peltovahinko_opas_poronhoitoalueelle_17.9.2020.pdf PDF 114.3 KB 17.9.2020
MMM_Covid_19_valiaikaislakien_voimassaolon_jatkamisesta_liitteet_2-11-2020.pdf PDF 2 MB 2.11.2020
MMM_Hallituksen_esitys_elainten_kuljetus_22-10-2020.pdf PDF 344.6 KB 22.10.2020
MMM_VN_8962_2020_maatalouden_alkutuotannon_yritysten_valiaikainen_tuki_23-9-2020.pdf PDF 1 MB 23.9.2020
MMM_VNa_riistavahingot_vasahavikkikorv_25-2-2020.pdf PDF 373.3 KB 26.2.2020
MMM_Vatsarin_eramaa_alueen_hks_2-7-2020.pdf PDF 96.9 KB 27.7.2020
MMM_ahmakiintioasetus_2020_2021_8-10-2020.pdf PDF 3.3 MB 9.10.2020
MMM_asetukset_metsastyksen_poikkeusluvista_22-11-2020.pdf PDF 215.4 KB 22.12.2020
MMM_asetus_porovahinkolautakunnan_suoritemaksut_1-12-2020.pdf PDF 304.3 KB 1.12.2020
MMM_elainkohtainen_tuki_phv_2020_2021_26-2-2020.pdf PDF 386.7 KB 27.2.2020
MMM_elaintautilain_uudistaminen_12-3-2020.pdf PDF 28.4 KB 13.3.2020
MMM_elintarvikelaki_ja_terveydensuojelulaki_29-5-2020.pdf PDF 130.8 KB 30.5.2020
MMM_ilveksen_metsastys_2020_2021_10-9-2020.pdf PDF 142.7 KB 11.9.2020
MMM_karhun_kannanhoidollinen_metsastys_2020_2021_2-6-2020.pdf PDF 3.6 MB 4.6.2020
MMM_maaseutuhallinnon_tietojarjestelmalain_uudistus_28-8-2020.pdf PDF 66.6 KB 31.8.2020
MMM_metsastysasetuksen_muuttaminen_6-7-2020.pdf PDF 63.2 KB 27.7.2020
MMM_nimisuojatuotteet_rekisterointi_valmistus_19-2-2020.pdf PDF 365.2 KB 19.2.2020
MMM_porojen_aiheuttamien_vahinkojen_arviointi_ja_korvausratkaisut_2-3-2020.pdf PDF 2.9 MB 3.3.2020
MMM_poroluvut_26-2-2020.pdf PDF 2 MB 3.3.2020
MMM_rehulaki_ja_eraita_muita_lakeja_19-6-2020.pdf PDF 1.9 MB 22.6.2020
MMM_riistahoitoyhdistysten_valtionavun_jakoperusteet_1-10-2020.pdf PDF 255.5 KB 5.10.2020
Maastotieto_ROI_Marraskoski_Tolonen_moottorikelkkareitti_1-6-2020.pdf PDF 104.8 KB 1.6.2020
Metsahallitus_Pisavaaran_jarjestyssaanto 26-8-2020.pdf PDF 105 KB 26.8.2020
Metsahallitus_Riisitunturin_kansallispuiston_jarjetyssaanto_3-4-2020.pdf PDF 66.3 KB 7.4.2020
Metsahallitus_Vatsarin_hoito_ja_kayttosuunnitelma_20-1-2020.pdf PDF 117.7 KB 20.1.2020
Metsakeskus_Kainuun_metsaohjelma_2-7-2020.pdf PDF 71.8 KB 27.7.2020
Metsakeskus_alueellisesta_metsaohjelmasta_2021_2025_Pohjois_Pohjanmaa_22-6-2020.pdf PDF 92.3 KB 27.7.2020
Opetushallitus_Luonto_ja_ymparistoalan_perustutkinto_14-1-2020.pdf PDF 157.9 KB 16.1.2020
PsHaO_valitus_Kaldoaivin_paliskunnan_paatoksesta_11-3-2020.pdf PDF 44.3 KB 13.3.2020
Sodankylan_kunta_Kultapalon_asemakaava_23-1-2020.pdf PDF 97 KB 27.1.2020
Sodankylan_kunta_Lohijoen_ranta_asemakaava_16-3-2020.pdf PDF 111.8 KB 16.3.2020
Sodankylan_kunta_Tankavaara_Iso_Oja_osayleiskaava_20-4-2020.pdf PDF 115.5 KB 26.4.2020
Suomen_maastotieto_moottorikelkkareitti_Tormasjarvi_Alposjarvi_31-8-2020.pdf PDF 71.4 KB 31.8.2020
TEM_kaivoslain_muuttaminen_9-1-2020.pdf PDF 2.8 MB 14.1.2020
TEM_tyottomyysturva_vuorotteluvapaa_13-1-2020.pdf PDF 247.7 KB 20.1.2020
TLTBuilding_voimajohto_110kV_Valajaskoski_Permantokoski_4-3-2020.pdf PDF 107.6 KB 5.3.2020
Tornion_kaupunki_Karhakkamaan_tuulivoimapuisto_5-8-2020.pdf PDF 82 KB 13.8.2020
Tukes_Sokli_yleisten_yksityisten_etujen_turvaaminen_14-2-2020.pdf PDF 63.5 KB 14.2.2020
Tukes_kaivospiiri_Kevitsa_7-1-2020.pdf PDF 63.5 KB 3.2.2020
Utsjoen_kunta_Aittisuvannon_asemakaava_23-10-2020.pdf PDF 2.4 MB 11.1.2021
Utsjoen_kunta_Utsjoen_kirkonkylan_AK_ehdotus_2-6-2020.pdf PDF 240.8 KB 4.6.2020
VN_rauhoitettujen_elainten_vahinkojen_korvaus_30-9-2020.pdf PDF 57.4 KB 30.9.2020
YM_Investointien_tehokas_lupamenettely_selvityksesta_27-5-2020.pdf PDF 64.1 KB 29.5.2020
YM_jokihelmisimpukan_suojelu_2020_2030_24-6-2020.pdf PDF 231.6 KB 29.6.2020
YM_valtakunnallisesti_arvokkaat_maisema_alueet_24-11-2020.pdf PDF 135.5 KB 25.11.2020
YM_voimajohtolinja_Ruotsin_Messaure_Suomen_Keminmaa_14-4-2020.pdf PDF 129.1 KB 14.4.2020