LAUSUNTOPYYNNÖT PALISKUNTAIN YHDISTYKSELLE 2022 (sulje)

Sarakkeen voi lajitella järjestykseen otsikosta klikkaamalla.

Tiedostonimi Tyyppi Koko MuokkausPVM
Eduskunnan_VaV_riista_ja_porotalous_petovahingot_3-10-2022.pdf PDF 61.1 KB 3.10.2022
Iin_kunta_Kovasinkankaan tuulivoima_OYK_ehdotusvaihe_27-6-2022.pdf PDF 102.5 KB 8.8.2022
Iin_kunta_strategisen_yleiskaavan_2040_valmisteluaineisto_28-3-2022.pdf PDF 54.7 KB 12.4.2022
Lapin_ELY_keskus_Kevitsan_maa_ainestenoton_YVA_2-5-2022.pdf PDF 86.9 KB 4.5.2022
Lapin_ELY_keskus_Kuorinki_Vinsanmaa_tuulivoima_YVA_8-11-2022.pdf PDF 993 KB 8.11.2022
Lapin_ELY_keskus_Maaninka_Jumisko_110kV_voimajohto_28-2-2022.pdf PDF 1.3 MB 28.2.2022
Lapin_ELY_keskus_Metsahallituksen_Simon_Lyypakin_tuulivoima_YVA_10-5-2022.pdf PDF 97.7 KB 10.5.2022
Lapin_ELY_keskus_Ruotsin_Nunasvaaran_kaivos_lupa_ja_YVA_11-5-2022.pdf PDF 86.5 KB 12.5.2022
Lapin_ELY_keskus_Suhangon_kaivoshankkeen_purkuputken_YVA_selostus_31-10-2022.pdf PDF 197 KB 2.11.2022
Lapin_ELY_keskus_Tervolan_Viitakankaan_tuulivoimahanke_voimajohto_YVA_25-10-2022.pdf PDF 1.3 MB 25.10.2022
Lapin_ELY_keskus_Valkiavaara_tuulivoimahanke_YVA_14-3-2022.pdf PDF 990.9 KB 15.3.2022
Lapin_ELY_keskus_YVA_soveltamistarve_Pello_Raasakka_tuulivoima_3-3-2022.pdf PDF 1.3 MB 3.3.2022
MMM_Phv_2022_2023_maksettava_elainkohtainen_tuki_15-2-2022.pdf PDF 1.6 MB 18.2.2022
MMM_VNa_maatalouden_rakennetuki_Polura_muutokset_23-12-2022.pdf PDF 604.7 KB 27.12.2022
MMM_elainlaakkeista_pidettava_laakekirjanpitoasetus__18-7-2022.pdf PDF 2.2 MB 8.8.2022
MMM_elintarvikehygienia_ja_elintarvikevalvonta_asetusten_muuttaminen_6-7-2022.pdf PDF 2.3 MB 8.8.2022
MMM_ilveskiintio_metsastysvuodelle_2022_2023_8-9-2022.pdf PDF 656.1 KB 13.9.2022
MMM_karhukiintio_metsastysvuodelle_2022_2023_31-5-2022.pdf PDF 620.9 KB 7.6.2022
MMM_luonnos_kansalliseksi_metsastrategiaksi_KMS2035_10-10-2022.pdf PDF 84.8 KB 18.10.2022
MMM_maankayttosektorin_ilmastosuunnitelma_14-4-2022.pdf PDF 647.1 KB 14.4.2022
MMM_maatalouspolitiikka_maaseudun_kehittaminen_2023_2027_21-6-2022.pdf PDF 2.3 MB 22.6.2022
MMM_metsastysasetuksen_10pyk_muuttamisesta_23-5-2022.pdf PDF 885.3 KB 24.5.2022
MMM_mikrobilaakkeiden_kayttotiedot_29-11-2022.pdf PDF 127.1 KB 30.11.2022
MMM_suden_metsastyskiintiot_metsastysvuonna_2022_2023_12-12-2022.pdf PDF 1.2 MB 16.12.2022
Muonion_kunta_Kukaslompolon_asemakaavamuutos_3-2-2022.pdf PDF 326.1 KB 4.2.2022
Opetushallitus_porotalouden_ammattitutkinnon_muutos_21-2-2022.pdf PDF 87.3 KB 22.2.2022
Oulun_kaupunki_Iso_Pihjalasuo_tuulivoima_aineisto_11-5-2022.pdf PDF 135.1 KB 17.5.2022
Oulun_kaupunki_Iso_Rytisuon_tuulivoimapuisto_osayleiskaava_ymparistovaikutukset_15-3-2022.pdf PDF 112.7 KB 15.3.2022
Pohjois_Pohjanmaan_ELY_keskus_Kynkaansuon_tuuli_ja_aurinkovoima_YVA_30-11-2022.pdf PDF 132.8 KB 30.11.2022
Pohjois_Pohjanmaan_ELY_keskus_Yhteistuulen_tuulivoimahanke_YVA_14-12-2022.pdf PDF 106.8 KB 16.12.2022
Pohjois_Pohjanmaan_liitto_Pohjois_Pohjanmaan_energia_ja_ilmastovaihemaakuntakaava_8-8-2022.pdf PDF 104.2 KB 8.8.2022
Ruokavirasto_liikkuvat_elintarvikehuoneistot_16-12-2022.pdf PDF 166.1 KB 16.12.2022
STM_lomituslainsaadannon_lakimuutoksista_27-6-2022.pdf PDF 1.7 MB 8.8.2022
Sodankylan_kunta_Kakslauttasen_Kultapalon_asemakaavan_laajennus_2-11-2022.pdf PDF 102.5 KB 2.11.2022
Suomussalmen_kunta_kunnan_ymparistonsuojelumaaraykset_15-2-2022.pdf PDF 57.8 KB 15.2.2022
TEM_kaivoslain_muuttaminen_3-3-2022.pdf PDF 87.9 KB 4.3.2022
TEM_kansallisen_ilmasto_ja_energiastrategian_luonnos_14-4-2022.pdf PDF 82.5 KB 14.4.2022
TLT_Building_voimajohto_Kaitakoski_Ivalo_30-11-2022.pdf PDF 74.5 KB 30.11.2022
Tervolan_kunta_Kuorinki_tuulivoima_OAS_9-11-2022.pdf PDF 117.8 KB 8.11.2022
Tervolan_kunta_Valkiavaara_tuulivoima_osallistumis_ja_arviointisuunnitelma_9-3-2022.pdf PDF 258.4 KB 9.3.2022
Tervolan_kunta_Vitsakangas_tuulivoima_OAS_8-11-2022.pdf PDF 199.5 KB 8.11.2022
Tornion_kaupunki_Martimo_tuulivoima_OAS_YVA_18-5-2022.pdf PDF 129.3 KB 7.6.2022
Tornion_kaupunki_Valkiavaara_tuulivoima_osallistumis_ja_arviointisuunnitelma_8-3-2022.pdf PDF 127.6 KB 8.3.2022
Tornion_kaupunki_Vinsanmaan_tuulivoima_OYK_OAS_9-11-2022.pdf PDF 121.7 KB 4.11.2022
Tukes_Hannukainen_Mining_Oy_Kolari_18-5-2022.pdf PDF 110.2 KB 18.5.2022
Tukes_Sokli_kaivospiiri_kuulutusasiakirja_25-5-2022.pdf PDF 12.4 MB 30.5.2022
Umea_tingsratt_2090_19_Kaunis_Iron_kaivostoiminta_7-6-2022.pdf PDF 126.6 KB 8.6.2022
VM_kaivosveron_toteuttamisesta_8-6-2022.pdf PDF 62.4 KB 8.6.2022
Vaylavirasto_vaylaverkon_investointiohjelma_2023_2030_1-4-2022.pdf PDF 121.7 KB 26.4.2022
Vaylavirasto_vaylaverkon_investointiohjelma_vuosille_2023_2030_1-4-2022.pdf PDF 121.6 KB 1.4.2022
YM_1923_perustettujen_suojelukohteiden_lakien_muuttaminen.pdf PDF 69.4 KB 8.8.2022
YM_1923_perustettujen_suojelukohteiden_lakien_muuttaminen_5-7-2022.pdf PDF 69.4 KB 8.8.2022
YM_Ruotsin Messauren_400_kV_voimajohdon_YVAn_taydennyksia_4-11-2022.pdf PDF 1.5 MB 4.11.2022
YM_Ruotsin_Nunasvaaran_grafiittikaivoksen_YVAsta_2-11-2022.pdf PDF 62.4 KB 4.11.2022
YM_Ruotsin_YVA_440 kV_voimajohtohanke_Suomen_raja_Messaure_20-4-2022.pdf PDF 737.9 KB 26.4.2022
YM_Tenonlaakson_maisemansuojelualue_2-2-2022.pdf PDF 5.8 MB 4.2.2022
YM_kaivannaisjateasetuksen_muutos_14-12-2022.pdf PDF 52.8 KB 16.12.2022
YM_kansallinen_luonnon_monimuotoisuusstrategia_2035_14-12-2022.pdf PDF 80.4 KB 16.12.2022
YM_maisemansuojelualue_Rovaniemen_ylakemijoen_kylat_21-2-2022.pdf PDF 4.1 MB 22.2.2022
YM_osallistuminen_Norjan_YVA_menettelyyn_Kaarasjoen_mokkialue_21-2-2022.pdf PDF 734.7 KB 23.2.2022
YM_rauhoitetut_lajit_vahingot_ehkaisy_korvaus_25-2-2022.pdf PDF 89.1 KB 25.2.2022
YM_valtioneuvoston_asetus_saamelainen_ilmastoneuvosto_28-10-2022 .pdf PDF 58.2 KB 31.10.2022
YM_vihrean_siirtyman_hankkeiden_etusijamenettely_2023_2025_23-5-2022.pdf PDF 83.3 KB 23.5.2022