Paliskuntain yhdistyksen ohjeita ja oppaita

Ohjeet ja oppaat

558.doc
Aitamateriaalien_keraaminen_maastosta_loppuraportti.pdf
Ensiapuopas_poronhoitotyohon_2011.pdf
Ketjuinformaatio.doc
Lnro2331.docx
Opas_porojen_talvitarhaus_2012.pdf
Opas_porovahinkojen_arviointiin.pdf
PY_Metsahallitus_sopimus_04042013.pdf
PoroYVA_web.pdf
Poro_ja_poronhoito_talousmetsissa.pdf
Poroelintarvikeketju_6_2018.pdf
Porojen_elavana_kuljetus_2011.pdf
Porojen_hataruokinta_ja_hoito_2009.pdf
Porojen_talviruokinnan_hyvien_toimintatapojen_opas_2013.pdf
Poron_hoito_ja_kasittely_2009.pdf
Poronlihan_lajitelmat_4_2010.pdf
Poronlihan_suoramyyjan_omavalvontasuunnitelma.pdf
Poronlihan_suoramyynnin_hyva_toimintatapa_2013.pdf
Poronlihanmyymala_opas_2014.pdf
Poronruokinta.pdf
Poroteurastamoiden_sivutuotteet_8_2018.pdf
Porotilamatkailun_kultajyvat_2017.pdf
Porotilamatkailun_laatu_2012.pdf
Porotilamatkailun_turvallisuus.pdf
Riistavahinkojen_korvausjarjestelman_toimeenpano.pdf
Riistavahinkolaki_ja_siihen_liittyvat_maaraykset_ja_asetukset.pdf
Selvitys_petojen_aiheuttamien_vahinkojen_vaikutuksista_poronhoidolle.pdf
Verotili_030210_luento.pdf
Ymparistoopas_porojen_maasto_ja_aitaruokintaan_2015.pdf