Paliskuntain yhdistyksen ohjeita ja oppaita

Ohjeet ja oppaat

Poronlihan nimisuojaoppaat

Poronlihan nimisuojaopas ravintoloille
Poronlihan nimisuojaopas tuottajille ja jalostajille

Porotalja-oppaat

Lapin AMK Porontaljat

Porontaljan ostajan opas
Reindeer hide - user's guide
Renskinn - användningsinstruktioner
Reinskinn - bruksanvisning
Rentierfell - benutzerhadbuch
Peau de renne - mode d'emploi
Pelle di renna - guida per l'utilizatore
Piel de reno - guía del usuario
ОЛЕНЬЯ ШКУРА: РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
トナカイの革 - ユーザーガイド (Japani)
驯鹿皮 — 用户指南 (Kiina)

Säilörehut porojen ruokinnassa

Säilörehut porojen ruokinnassa

Porotaljan ostajan oppaat

Hyvät käytännöt - porotalous ja tuulivoima

Tuulivoimahankkeiden suunnittelu ja operointi poronhoitoalueella

Perinneruokaoppaat

Perinneruokia porosta - Pororuokia ja tarinoita Itä-Lapin palkisilta

Uudet jakeet poroteurastuksesta 2022

Näkökulmia ja työkaluja poronlihan myyntiin muuttuvassa maailmassa

Sähköinen kaupankäynti poronlihan myynnissä 2020

Yritysyhteistyö avaa monenlaisia mahdollisuuksia

Poronlihaa netistä


Aitamateriaalien_keraaminen_maastosta_2011.pdf
Boazovearuhus_oahpisin.pdf
Boazu.pdf
Ensiapuopas_poronhoitotyohon_2011.pdf
Ilmakuivattu_ja_muokattu_porontalja_opas.pdf
Ketjuinformaatio.doc
Kotatulilta_sosiaaliseen_mediaan_2014.pdf
Lemmikkiruoat_ja_poro_2014.pdf
Lihankasittelyn_mahdollisuudet_2019.pdf
Opas_porojen_talvitarhaus_2012.pdf
Paliskunnan_talousseuranta_Poromies_2_2020.pdf
Paliskuntain_yhdistyksen_ja_metsahallituksen_sopimus_2021.pdf
Peltovahinkojen_arviontiprosessi_2021.pdf
Peltovahinko_opas_2020.pdf
Petojen_aiheuttamien_vahinkojen_vaikutukset_poronhoidolle_2011.pdf
Poroelintarvikeketju_2018.pdf
Poroesite_2020.pdf
Porojen_elavana_kuljetus_2011.pdf
Porojen_hataruokinta_ja_hoito_2009.pdf
Porojen_talviruokinnan_hyvien_toimintatapojen_opas_2013.pdf
Poronhoito_ja_maatalous.pdf
Poronlihaa_netista_Poromies_4_2020.pdf
Poronlihaleikkaamoiden_sivutuotteet_2018.pdf
Poronlihanmyymala_opas_2014.pdf
Poronlihan_lajitelmat_2010.pdf
Poronlihan_nimisuojaopas_ravintoloille.pdf
Poronlihan_nimisuojaopas_tuottajat_ja_jalostajat.pdf
Poronlihan_suoramyyjan_omavalvontasuunnitelma_2020.pdf
Poronlihan_suoramyynnin_hyva_toimintatapa_2013.pdf
Poronruokinta_2011.pdf
Poron_hoito_ja_kasittely_2009.pdf
Pororuokaohjeita_1999.pdf
Poroteurastamoiden_sivutuotteet_2018.pdf
Poroteurastus_laitosteurastus_2019.pdf
Porotilamatkailun_kultajyvat_2017.pdf
Porotilamatkailun_laatu_2012.pdf
Porotilamatkailun_turvallisuus_2012.pdf
Poroverotus_tutuksi_2019.pdf
PoroYVA_2013.pdf
Poro_ja_poronhoito_talousmetsissa_2008.pdf
Poro_ja_poronhoito_talousmetsissa_2018.pdf
Puasui.pdf
Puazz.pdf
Reindeer_herding_and_large_carnivores_in_Finland.pdf
Reindeer_in_Finland_2020.pdf
Reno-folleto-finlandia-2020.pdf
Riistavahinkolaki_ja_siihen_liittyvat_maaraykset_ja_asetukset_2010.pdf
Sahkoinen_kaupankaynti_poronlihan_myynnissa_2020.pdf
Suomalainen_poro_reseptit.pdf
Talteenotto_opas_teurastamotyohon_2022.pdf
Tarinallistamisen_ohjekirja_2020.pdf
Uudet_jakeet_poroteurastuksesta_2022.pdf
Verkosto_opas_2023.pdf
Yhdessa_eloa_hyvia_kaytantoja_poronhoitotyohon_2019.pdf
Ymparistoopas_porojen_maasto_ja_aitaruokintaan_2015.pdf
Yritysyhteistyo_avaa_monenlaisia_mahdollisuuksia_Poromies_3_2020.pdf