Paliskuntain yhdistyksen ohjeita ja oppaita

Ohjeet ja oppaat

558.doc
Aitamateriaalien_keraaminen_maastosta_2011.pdf
Ensiapuopas_poronhoitotyohon_2011.pdf
Ketjuinformaatio.doc
Kotatulilta_sosiaaliseen_mediaan_2014.pdf
Lemmikkiruoat_ja_poro_2014.pdf
Lihankasittelyn_mahdollisuudet_2019.pdf
Lnro2331.docx
Opas_porojen_talvitarhaus_2012.pdf
Opas_porovahinkojen_arviointiin.pdf
PY_Metsahallitus_sopimus_4-4-2013.pdf
Petojen_aiheuttamien_vahinkojen_vaikutukset_poronhoidolle_2011.pdf
PoroYVA_2013.pdf
Poro_ja_poronhoito_talousmetsissa_2008.pdf
Poro_ja_poronhoito_talousmetsissa_2018.pdf
Poroelintarvikeketju_2018.pdf
Porojen_elavana_kuljetus_2011.pdf
Porojen_hataruokinta_ja_hoito_2009.pdf
Porojen_talviruokinnan_hyvien_toimintatapojen_opas_2013.pdf
Poron_hoito_ja_kasittely_2009.pdf
Poronhoito_ja_maatalous.pdf
Poronlihaleikkaamoiden_sivutuotteet_2018.pdf
Poronlihan_lajitelmat_2010.pdf
Poronlihan_suoramyyjan_omavalvontasuunnitelma_2013.pdf
Poronlihan_suoramyynnin_hyva_toimintatapa_2013.pdf
Poronlihanmyymala_opas_2014.pdf
Poronruokinta_2011.pdf
Pororuokaohjeita_1999.pdf
Poroteurastamoiden_sivutuotteet_2018.pdf
Porotilamatkailun_kultajyvat_2017.pdf
Porotilamatkailun_laatu_2012.pdf
Porotilamatkailun_turvallisuus_2012.pdf
Poroverotus_tutuksi_2019.pdf
Riistavahinkojen_korvausjarjestelman_toimeenpano_2010.pdf
Riistavahinkolaki_ja_siihen_liittyvat_maaraykset_ja_asetukset_2010.pdf
Suomalainen_poro_reseptit.pdf
Verotili_3-2-2010_luento.pdf
Ymparistoopas_porojen_maasto_ja_aitaruokintaan_2015.pdf