Kutuharju_2015-09

Puäʒʒođđâz

Seuʹrre ääiʹjpoddsaž puäʒʒođđsid Paalǥâskooʹddi
õhttõõzz Facebook-seeidast

PUÄƷƷPÄÄʹRT ŠÕÕDDEEʹN

Tuåimmjemvuäʹpstõõzz
da õhttvuõtt-teâđ

 

Poromies-lõstt

Poromies lij puäʒʒhååid ämmatlõstt. Kompaktt
teâttpaʹǩeʹtt iʹlmstââvv kuuđ vuâra eeʹjjest.
Tiʹlle ååʹn jiijjad lõsttâd tääiʹben


Puäʒʒǩeâll vaarat aautin jooʹtti

Looǥǥ lââʹzz

VUÄʹPSTÕS MUŠTTAT