Puäʒʒtääl organisaatio da vaaldâšm

Puäʒʒtääll kooll mädd- da meäʹcctäällministeria vaaldâšmvoudda da tõn šiõttâd puäʒʒhåiddlääʹǩǩ (848/1990). Vueʹǯǯhygieniašiõttõõzzi da tuärjjõspolitiikk vueʹzzest puäʒʒtääll lij vueʹss mäddtäällsektoorâst. EU:st puäʒʒtääl meäʹrtõõlât veärraaunâspuuʹtʼtõssân.

Puäʒʒtääl organisaatio da vaaldâšm