Paalǥâskåʹddkaart

Paalǥâskååʹdd Leaflet-kaartâst (liŋkk äävad kaart ođđ neʹttlookki-ikkna). Čuålkkleeʹl säʹppleein paalǥâskååʹdd vuuʹd vuäinak paalǥâskooʹddi nõõmid, puäʒʒeeʹžžiid da teʹlfon-nââmrid.

Veerǥlaž paalǥâskåʹddraaji sääʹnlaž deskriipt käunnʼje AVI neʹttseeidain.