Âʹvvel

Dommkåʹdd:: Kustula Ari
Vuʹvddšorrâdvuõtt:: 040 0715 225
Neʹttpååʹšt: ari.kustula@paliskunnat.fi

7 Ivalo

Dommkåʹdd: Aanar
Vuʹvddšorrâdvuõtt: 2 825,6 km2
Šuurmõs lååvlaž puäʒʒlååkk: 6 000
Puäʒʒvuäʹmsteei: 98

Âʹvvel paalǥâskåʹdd kooll Aanar miârkkpirrõʹsse. Paalǥâskåʹdd lij Aanar kååʹdd saujjvueʹzzest. Nuõrtträʹjjliʹžžen lij Ruõššjânnam, saaujâst Lappi, viõsttrest Pääʹnntuõddâr da tââvast Paččjooǥǥ paalǥâskåʹdd.

Mäddvuäʹmstummuš paalǥâskååʹdd vuuʹdest lij šuurmõs vueʹzzest riikk vaaldšmam. Tõn õõl lie õhttsažmieʹcc da privattoummi jânnam. Paalǥâskååʹdd vuuʹdest lij Suâlčiõʹlj maatkčemkõõskõs. Lââʹssen vuuʹdest lij vueʹss UKK-muõrrkarddsest.

Puõcci ǩiõttʼtõõllâmpääiʹǩ lie Moitakuru, Juurakkomaa, Kettujärvi, Martinjärvi, Mutalampi da Petäjäjärvi, Kostiatalasvaara. Lââʹssen vueiʹtet vuokrjed Raajj-Jooʹsep pikalõsääid Lappi paalǥâskååʹddest.

Paalǥâskååʹdd vuuʹdest lie Âʹvvel, Törmänen, Akujääuʹr, Keväjääuʹr, Veskoniemi, Njeäʹllem da Suâlčiõʹlj siid. Puäʒʒoummu jälste sõrgg juõʹǩǩ siidâst.

Luâttpeâmmʼmõš Âʹvvel paalǥâskååʹddest

Âʹvvel paalǥâskååʹdd saujj- da kõskkvueʹzz puõcci luâttpeâmmʼmõš (Youtube). Ruäʹvnjaarǥ ämmatõllškooul pLAB – õlmstõttum 3/2013.