Âʹvvel

Dommkåʹdd: Kustula Niko
Vuʹvddšorrâdvuõtt: 040 844 6247
Neʹttpååʹšt: ivalonplk@gmail.com

7 Ivalo

Dommkåʹdd: Aanar
Vuʹvddšorrâdvuõtt: 2 825,6 km2
Šuurmõs lååvlaž puäʒʒlååkk: 6 000
Puäʒʒvuäʹmsteei: 87

Âʹvvel paalǥâskåʹdd kooll Aanar miârkkpirrõʹsse. Paalǥâskåʹdd lij Aanar kååʹdd saujjvueʹzzest. Nuõrtträʹjjliʹžžen lij Ruõššjânnam, saaujâst Lappi, viõsttrest Pääʹnntuõddâr da tââvast Paččjooǥǥ paalǥâskåʹdd.

Paalǥâskååʹdd vuuʹdest 90,2 % lie riikkjânnam da 9,8 % privattjânnam. Tõn õõl lie õhttsažmieʹcc da privattoummi jânnam. Paalǥâskååʹdd vuuʹdest lij Suâlčiõʹlj maatkčemkõõskõs. Lââʹssen vuuʹdest lij vueʹss UKK-muõrrkarddsest.

Puõcci ǩiõttʼtõõllâmpääiʹǩ lie Moitakuru, Juurakkomaa, Kettujärvi, Martinjärvi, Mutalampi da Petäjäjärvi, Kostiatalasvaara. Lââʹssen vueiʹtet vuokrjed Raajj-Jooʹsep pikalõsääid Lappi paalǥâskååʹddest.

Paalǥâskååʹdd vuuʹdest lie Âʹvvel, Törmänen, Akujääuʹr, Keväjääuʹr, Veskoniemi, Njeäʹllem da Suâlčiõʹlj siid. Puäʒʒoummu jälste sõrgg juõʹǩǩ siidâst.

Luâttpeâmmʼmõš Âʹvvel paalǥâskååʹddest

Âʹvvel paalǥâskååʹdd saujj- da kõskkvueʹzz puõcci luâttpeâmmʼmõš (Youtube). Ruäʹvnjaarǥ ämmatõllškooul pLAB – õlmstõttum 3/2013.