Halla

Puäʒʒeeʹžžed: Keränen Ensio
Teʹlfon: 040 028 4002
Neʹttpååʹšt: keranenensio@gmail.com

Hallan paliskunta (nro 57)

Dommkåʹdd: Suomussalmi
Vuʹvddšorrâdvuõtt: 3 547,7 km2
Šuurmõs lååvlaž puäʒʒlååkk: 2 700
Puäʒʒvuäʹmsteei: 61

Halla paalǥâskåʹdd kooll Kainuu miârkkpirrõʹsse. Paalǥâskåʹdd lij Suomussalmi, Puolanka da Hyrynsalmi kooʹddi vuuʹdin. Paalǥâskåʹdd rajjan nuõrttjest Ruõššjânnam riikkraʹjje, saujj-viõsttrest puäʒʒhåiddvuuʹd saujjraʹjje da tââvast Näljänkä paalǥâskådda.

Paalǥâskååʹdd vuuʹdest 48,1 % lie riikkjânnam da 51,9 % privattjânnam.

 

 

Ǩieʹsspikalõs 1989

Ǩieʹsspikalõs Halla paalǥâskååʹddest 1989 (Youtube). Õlmstõttum 10/2012.