Jääskö

Puäʒʒeeʹžžed: Ollila Lauri-Pekka
Teʹlfon: +358 40 525 7369
Neʹttpååʹšt: lateollila@gmail.com

33 Jääskö

 

Dommkåʹdd: Ruäʹvnjargg
Vuʹvddšorrâdvuõtt: 593,7 km2
Šuurmõs lååvlaž puäʒʒlååkk: 1 000
Puäʒʒvuäʹmsteei: 25

Jääskö paalǥâskåʹdd kooll viõsttâr miârkkpirrõʹsse. Paalǥâs lij väʹlddvueʹzzest Ruäʹvnjaarǥâst, leša tâʹvv-vueʹzz vuälla Kittilä da Kolari kooʹddi vuuʹdid še.

Paalǥâskåʹdd rajjan tââvast Alakylä, nuõrttjest Poikajärvi, saaujâst Palojärvi da viõsttrest Kolari paalǥâskooʹddid.

Paalǥâskååʹdd vuuʹdest 48,1 % lie riikkjânnam da 51,9 % privattjânnam. Uʹcc suõjjlum poostaimeäʹccvuuʹd lie palggâz kõskkvueʹzzin åårrai Haukkakallionmaa da Pälämännikkö.

Paalǥâskååʹdd väʹlddpikalõspäiʹǩǩ lij Riiminjänkä, kååʹtt lij paalǥâskååʹdd tâʹvv-vueʹzzest. Jeeʹres vääžnai pikalõspääiʹǩ lie Äijävaara, Liikamaa da Riikovaara.

Šuurmõs siid lie Meltaus, Marrasjärvi da Marraskoski. Paalǥâskååʹdd puäʒʒoummu jälste paalǥâskååʹdd vuuʹd siidin: Meltaus, Jääskö, Tolonen, Maijanen da Porokari.