Kaldoaivi

Puäʒʒeeʹžžed: Länsman Vesa
Teʹlfon: 040 729 6176
Neʹttpååʹšt: vesa@lumiporo.fi

2 Kaldoaivi

Dommkåʹdd: Uccjokk
Vuʹvddšorrâdvuõtt: 2 410,7 km2
Šuurmõs lååvlaž puäʒʒlååkk: 5 300
Puäʒʒvuäʹmsteei: 78

Kaldoaivi paalǥâskåʹdd lij Lääʹddjânnam riikk tââʹvmõs vueʹzzest Uccjooǥǥ kååʹdd vuuʹdest. Paalǥâskååʹdd räʹjjlaž lij Taarrjânnam Teänjooǥǥ nuuʹbb beäʹlnn. Paalǥâskåʹdd kooll Uccjooǥǥ miârkkpirrõʹsse. Palggâz räʹjjlažpaalǥâskååʹdd lie nuõrttjest Njauddâm, ooʹbbdneǩ-saujjvuuʹdest Muddusjäuʹrr, vuärjjlest Muotkatuõddâr di viõsttrest Paistuõddâr.

Paalǥâskååʹdd vuuʹdest 95,6 % lie riikkjânnam da 4,4 % privattjânnam.

Paalǥâskååʹddest lie Skalluvääʹr, Pieʹcceǩ da Njallavääʹr pikalõsääid di tõn õõl Äʹnnvääʹr noorrâmäidd. Paalǥâskåʹdd lij äidduum pirr.

Aazztõõzz lij paalǥâskååʹdd reuʹnnvuuʹdin: Nuorggmest, Uccjooǥǥâst, Teänjokkvaardâst di Uccjokkvaardâst.