Kiiminki

Puäʒʒeeʹžžed: Parkkinen Juha
Teʹlfon: 040 138 9488
Neʹttpååʹšt:

Kiimingin paliskunta (nro 53)

Dommkåʹdd: Oulu
Vuʹvddšorrâdvuõtt: 851,4 km2
Šuurmõs lååvlaž puäʒʒlååkk: 800
Puäʒʒvuäʹmsteei: 30

Kiiminki paalǥâskåʹdd kooll Pudasjärvi miârkkpirrõʹsse. Paalǥâskåʹdd lij Oulu gåårad ääppalvueʹzzest. Kiiminki da Kollaja paalǥâskååʹdd lie vaaldšemvuõđlânji jiiʹjjesnallšem paalǥâskååʹdd. Tõk lie håiddam puõcceez õõutsââʹjest obb paalǥâskåʹddriâšldõõǥǥ åårram ääiʹj. Takai mainstummšest mainstet täujja Kiiminki-Kollaja paalǥâskååʹddest.

Kiiminki paalǥâskååʹdd vuärjjalraajj tuåimmai seämmast obb puäʒʒhåiddvuuʹd raajjân. Tââvast paalǥâskåʹdd rajjan Oijärvi, äpplest Kollaja da nuõrttjest Pudäsjärvi paalǥâskooʹddid.

Paalǥâskååʹdd vuuʹdest 17,4 % lie riikkjânnam da 82,6 % privattjânnam. Väʹlddčuâǥǥas 20 Oulust Kuusamooʹje jåått paalǥâskååʹdd čõõđ. Paalǥâskååʹdd raajâst lij Ii kååʹddest kääuʹc ǩilomettred raajjääid.

Paalǥâskååʹdd ââʹnnmest lie Matala, Loukko, Isokangas, Tiironkangas da Ahvenkangas čõhččpikalõsääid. Ǩiiddõs ǩieʹsspikalõsääid lie Pyöriä-Orastinsuo, Konikaisto da Puurokangas.

Šuurmõs siid paalǥâskååʹdd vuuʹdest lie Yli-Ii, Jakkuranta, Maalismaa, Jolos da Hetekylä. Väʹlddveärlaž puäʒʒhoiʹddjeeʹji põrttåårrmõõžž lie väʹlddvueʹzzest šiõǥǥ da puäʒʒoummu jälste jõnn vueʹzzest pååđjälstemvuuʹdest.