Ǩiõttmaadd

Puäʒʒeeʹžžed: Valkeapää Lars-Jona
Teʹlfon: 040 678 1185
Neʹttpååʹšt: kasivarrenpaliskunta@gmail.com

12 Käsivarren paliskunta

Dommkåʹdd: Jeänõk
Vuʹvddšorrâdvuõtt: 4 839,7 km2
Šuurmõs lååvlaž puäʒʒlååkk: 10 000
Puäʒʒvuäʹmsteei: 191

Ǩiõttmaddi paalǥâskåʹdd kooll Jeänõõǥǥ miârkkpirrõʹsse. Paalǥâskåʹdd lij Jeänõõǥǥ kååʹdd reddviõstârvueʹzzest. Paalǥâskååʹdd raajjân lie viõsttrest Ruõccjânnam väʹlddkååʹdd raajj da tââvast Taarrjânnam väʹlddkååʹdd raajj. Saujj- da nuõrttbeäʹlnn paalǥâskååʹdd räʹjjliʹžžen lij Näkkälä paalǥâskåʹdd.

Paalǥâskååʹdd vuuʹdest 95,7 % lie riikkjânnam da 4,3 % privattjânnam. Pâʹjjel peäʹl paalǥâskååʹdd vuuʹdest lie poostaijânnam- da jeäʹǧǧsuõjjlemvuuʹd. Kilpisjääuʹr reddviõsttâr beäʹlnn lij Malla luâttmuõrrkaardâs. Väʹlddvueʹzzest paalǥâskååʹdd jie leäkku čuõkku leʹbe vuʹvdd lij aazzǩânai poostaijânnam.

Paalǥâskååʹdd väʹlddpikalõsääid lie Raittijäuʹrr, Njamakka, Saarikoski, Kultima da Palojäuʹrr. Jeeʹres äiddpääiʹǩ lie Salvasjäuʹrr, Jehkas da Pihtsusjäuʹrr. Njamakka da Saarikoski kõõsk lij 15 ǩilomettar kuʹǩes kåʹddempuõcci jååʹđtemäidd.

Aazztõs lij hääʹrves da oummu jälste väʹlddčuâǥǥas 21 da Ruijatie peällsest åårrai uʹcc siidin. Šuurmõs čõkkpäiʹǩǩ lij Karesuvanto sijdd.

Ǩiõttmaddi paalǥâskåʹdd

Ǩiõttmaddi paalǥâskååʹdd WWW-seeid

Ǩieʹtǩ kuõrrmen

Ǩiõttmaddi paalǥâskååʹdd puäʒʒeeʹžžed Tuomas I. Palojärvi mieʹldd ǩieʹtǩ kuõrrmen Jeänõõǥǥ Palojääuʹrest (Youtube).  Lapin Kansa – õlmstõttum 3/2013.