Kuivasalmi

Puäʒʒeeʹžžed: Koskela Antti I.
Teʹlfon: 040 846 8321
Neʹttpååʹšt:

15 Kuivasalmi

Dommkåʹdd: Kittilä
Vuʹvddšorrâdvuõtt: 3 518,9 km2
Šuurmõs lååvlaž puäʒʒlååkk: 6 000
Puäʒʒvuäʹmsteei: 153

Kuivasalmi paalǥâskåʹdd kooll Kihttel miârkkpirrõʹsse. Paalǥâskåʹdd lij Kihttel kååʹdd ääppalvueʹzzest. Paalǥâskååʹdd raaj lie tââvast Näkkälä da Sallivääʹr paalǥâskooʹddivuiʹm, nuõrttjest Sattasniemi da Lappi paalǥâskooʹddivuiʹm, saaujâst Alakylä da viõsttrest Kyrö paalǥâskooʹddivuiʹm.

Paalǥâskååʹdd vuuʹdest 78,8 % lie riikkjânnam da 21,2 % privattjânnam. Paalǥâskååʹdd tâʹvv-vueʹss vuäll Lemmenjooǥǥ meermieʹcc voudda. Paalǥâskååʹdd reddviõstârvuuʹdest lij Pulju poostaijânnamvuʹvdd da ääppalčiõǥǥâst occkaž vuʹvdd Pääʹnntuõddâr poostaijânnamvuuʹdest.

Paalǥâskååʹdd kõõskâst lij Kihttel Suurikuusikko kåʹllkuåivâs, kååʹtt lij tuåimmjam eeʹjjest 2009. Kåʹllkuåivvsest lij jååʹttmen veeideemhaʹŋǩǩõs Kuotko malmmõõǥǥ årra. Tuåimmjummši veeidummuš ooudald ođđ reggstemvuõddâsvuuʹd alttummuž di kuåivâskruugg veeidummuž. Nuʹbb miârkteei da šorrneei tuåimmvuʹvdd paalǥâskååʹdd vuuʹdest lij maatkčummuš. Levi maatkčemkõõskõs lij paalǥâskååʹdd vuuʹdest. Lââʹssen Kuivasalmi da Sattasniemi raʹjje, Kuolavaara-Keulakkopää-voudda raajât piõggviõkkpuuʹtʼtemvuuʹd. Kursujärvenmaa da Sammalselkä lie paalǥâskååʹdd väʹlddpikalõspääiʹǩ.

Paalǥâskååʹddest lij hääʹrves aazztõs. Vääžnʼjummuz siid lie Pulju, Lompolo, Köngäs-Rauduskylä, Hanhimaa, Pokka, Kuivasalmi, Kiistala, Jeesiöjärvi da Tepsa. Kihttel kååʹdd čõkkpäiʹǩǩ pääcc paalǥâskååʹdd åålǥbeälla.