Kuukas

Puäʒʒeeʹžžed: Juotasniemi Hannu
Teʹlfon: 040 012 1364
Neʹttpååʹšt: poromies79@gmail.com

41 Kuukas

Dommkåʹdd: Ranua
Vuʹvddšorrâdvuõtt: 1 476,0 km2
Šuurmõs lååvlaž puäʒʒlååkk: 1 500
Puäʒʒvuäʹmsteei: 60

Kuukas paalǥâskåʹdd kooll Nuõrttǩeeʹmmjooǥǥ miârkkpirrõʹsse. Paalǥâskåʹdd lij Ranua da Pudasjärvi kooʹddi vuuʹdest. Paalǥâskåʹdd rajjan tââvast Narkaus, äpplest Niemelä, ooʹbbdneeʹǩǩest Pudasjärven Livo, saaujâst Ikonen da viõsttrest Oijärvi da Isosydänmaa paalǥâskooʹddid.

Paalǥâskååʹdd vuuʹdest 45,1 % lie riikkjânnam da 54,9 % privattjânnam. Huõlǩâni tõʹst, što Ranua čõkkpäiʹǩǩ lij kâskka paalǥâskååʹdd, tõt ij vääʹld jiânnai paalǥâskååʹdd vuuʹdest tõʹnt, ko tõt lij nuʹtt occkaž. Paalǥâskååʹdd vuʹvdd rajjan Litokaira suõjjlemvoudda viõstâr-raajâst. Ko paalǥâskååʹdd vuuʹdest lie jiânnai jeäʹǧǧvuuʹd, lâuʹŋŋpuuʹtʼtemvuuʹd peâhssa paalǥâskååʹdd tuåimmjummuž da puäʒʒpaaiʹǩid.

Vueʹssmieʹrǩǩeem- da pikalõsääid lie čiččâm. Puõcci ǩiõttʼtõõllâmpaaiʹǩin ââʹnet seʹrddemääidaid. Paalǥâskååʹdd vuuʹdest lie aainâs 70 šâddeemäiddad, kooi teevvmõš da raajjmõš veʹǩǩe jiânnai ääiʹj.

Aazztõõzz lij jäänmõsân Ranua čõkkpääiʹǩest, Kuhan kylä -siidâst da Simojärvi pirrõõzzâst. Puäʒʒvuäʹmsteeʹjin sõrgg puk vueʹssneeʹǩǩ vuäʹmste tuåimmjeei mädd- da meäʹcctääl.