Muddusjäuʹrr

Puäʒʒeeʹžžed: Seurujärvi Osmo
Teʹlfon: 040 352 4151
Neʹttpååʹšt: seurujarviosmo@gmail.com

4 Muddusjärvi

Dommkåʹdd: Aanar
Vuʹvddšorrâdvuõtt: 2 874,5 km2
Šuurmõs lååvlaž puäʒʒlååkk: 5 200
Puäʒʒvuäʹmsteei: 67

Muddusjääuʹr paalǥâskåʹdd lij Aanar kååʹddest. Paalǥâskåʹdd kooll Aanar miârkkpirrõʹsse. Paalǥâskåʹdd raaj lie tââvast Kaldoaivi, äpplest Njauddâm, ooʹbbdneeʹǩǩest Paččjooǥǥ, saaujâst Pääʹnntuõddâr, reddviõsttrest Paistuõddâr da viõsttrest Muotkatuõddâr paalǥâskooʹddivuiʹm.

Paalǥâskååʹddest šuurmõs vueʹss lie riikkjânnam. Jeeʹres mäddvuäʹmsteei lie Uccjooǥǥ vuâđđtäälai da puäʒʒtäälai õhttsažmeäʹcc di privatt vuäʹmsteei.Paalǥâskååʹdd vuuʹdest 84,6 % lie riikkjânnam da 15,4 % privattjânnam. Paalǥâskååʹdd tuåimmjummša vaikkteei tuejjeei lie Vaijooǥǥ, Sammutjieʹǧǧ, Piera-Mari jieʹǧǧ da Halstimajieʹǧǧ jieʹǧǧi suõjjlemvuuʹd.

Paalǥâskååʹdd väʹlddpikalõspäiʹǩǩ lij Čiuttajokk. Ǩieʹssmieʹrǩǩeemääidaid jie leäkku âânnam eeʹjj 1994 mâŋŋa. Puõccid kueʹddteei kueʹddte puõccid jiiʹjjez ääidain.

Aazztõs lij vääʹnes da jäänmõsân paalǥâskååʹdd saujjvueʹzzest. Väʹlddvueʹss paalǥâskååʹdd vueʹssniiʹǩǩin jäälast Aanar ceerkavsiidâst leʹbe pååđjälstemvuuʹdest. Måttmid siidid peäggteeʹl: Riutula, Kaamâs, Väʹvll da Päärtõk.