Muotkatuõddâr

Puäʒʒeeʹžžed: Ljetoff Tarmo
Teʹlfon: 0400 170 192
Neʹttpååʹšt: tarmo.lietoff@pp.inet.fi

10 Muotkatunturi

Dommkåʹdd: Aanar
Vuʹvddšorrâdvuõtt: 2 580,0 km2
Šuurmõs lååvlaž puäʒʒlååkk: 6 800
Puäʒʒvuäʹmsteei: 99

Muotkatuõddâr paalǥâskåʹdd kooll Aanar miârkkpirrõʹsse. Paalǥâskåʹdd lij Aanar kååʹddest. Paalǥâskååʹdd räʹjjlažpaalǥâskååʹdd lie tââvast Paistuõddâr, äpplest Muddusjääuʹr, ooʹbbdneeʹǩǩest Pääʹnntuõddâr da saaujâst Sallivääʹr paalǥâskååʹdd. Viõsttrest paalǥâskåʹdd rajjan Taarrjânnam raʹjje.