Orajärvi

Puäʒʒeeʹžžed: Ekonoja Aimo
Teʹlfon: 040 541 8937
Neʹttpååʹšt: ekonojat@hotmail.com

31 Orajärvi

Dommkåʹdd: Pello
Vuʹvddšorrâdvuõtt: 1 256,1 km2
Šuurmõs lååvlaž puäʒʒlååkk: 1 500
Puäʒʒvuäʹmsteei: 52

Orajärvi paalǥâskåʹdd kooll viõsttâr miârkkpirrõʹsse. Paalǥâskåʹdd lij Pello kååʹdd vuuʹdest da uʹcc vueʹss lij Pâʹjjtornio kååʹdd vuuʹdest. Paalǥâskååʹdd räʹjjlažpaalǥâskååʹdd lie tââvast Kolari, nuõrttjest Palojärvi da saaujâst Lohijärvi paalǥâskååʹdd. Viõsttrest paalǥâskååʹdd raajj mâânn väʹlddkååʹdd raajj pääiʹǩ.

Paalǥâskååʹdd vuuʹdest 29,0 % lie riikkjânnam da 71,0 % privattjânnam. Tornio da Kolari kõõskâst jåått ruʹvddčuâǥǥas, koon mieʹldd jåått nuʹtt ooumaž- ko täʹvverjååttlõõǥǥ. Ruʹvddčuâǥǥas jåått obb Orajärvi palggâz čõõđ Torniojooǥǥ vaard mieʹldd. Lâuʹŋŋjieʹǧǧ lie kueʹhtt.

Paalǥâskååʹdd väʹlddpikalõspääiʹǩ lie jm. Kuivalaki, Pekanmaa, Koppelo da Puonavaara.  Orajärvi da Kolari palggsi kõõsk lij rajjum nuʹtt 37 ǩilomettar kuʹǩes cõggâmäidd. Ruʹvddčuõkku peällsest lij VR reâuggamvuõttvaaʹrin rajjum nuʹtt 50 ǩm kuʹǩes cõggâmäidd, koon mieʹrren lij cõggâd puõcci piâssmõõžž ruʹvddčuõkku õõl. Pello kååʹdd čõkkpäiʹǩǩ lij paalǥâskååʹdd vuuʹdest. Jokkvaardâst lij vuäʹmm aazztõõzz da jeäʹrben toʹben lie jiânnai luâmmpõõrt. Pello, Turtola, Juoksinki da Lankojärvi lie šuurmõs siid, kook lie Orajärvi palggâz vuuʹdest.