Oraniemi

Puäʒʒeeʹžžed: Siivola Martti
Teʹlfon: 040 0182 580
Neʹttpååʹšt: martti.siivola@luukku.com

18 Oraniemi

Dommkåʹdd: Suäʹđjel
Vuʹvddšorrâdvuõtt: 3 892,7 km2
Šuurmõs lååvlaž puäʒʒlååkk: 6 000
Poronomistajia: 123

Oraniemi paalǥâskåʹdd kooll Suäʹđjel miârkkpirrõʹsse. Paalǥâskåʹdd lij  Suäʹđjel (60 %), Pelkosenniemi (15 %) da Suõvvkuõšk (25 %) kooʹddi vuuʹdest. Paalǥâskååʹdd raaj lie tââvast Lappi, nuõrttjest Ǩeeʹmm-Sompio, ooʹbbdneeʹǩǩest Salla, saaujâst Hirvasniemi da Pyhä-Kallio, vuärjjlest Syväjärvi da viõsttrest Sattasniemi paalǥâskooʹddivuiʹm. Paalǥâskååʹdd vuuʹdest 69,4 % lie riikkjânnam da 30,6 % privattjânnam.

Paalǥâskååʹddest åårrai Naturavuuʹd lie samai vääžnai puõccui palggâm- da kuäivvamvuuʹd. Paalǥâskååʹdd vuuʹdest lij lââʹssen aktiivlaž malmmooccmõš, koin kuuʹǩǩmõsân ouddnam da jäänmõsân miârkteei lij Sakatti kuåivâshaʹŋǩǩõs. Malmmooccâmvuuʹd vuälla vueʹzzi Naturavuuʹdid. Täi õõl Oraniemi vuuʹdest lie Puolakkavaarast Turveruukki Paarnitsa-aapa lâuʹŋŋpuuʹtʼtemvuʹvdd di kookkas ouddnam piõggviõkkpuuʹtʼtemhaʹŋǩǩõs Keluvaarast.

Paalǥâskååʹdd šuurmõs da vääžnʼjummus pikalõspäiʹǩǩ lij Kyläselkä. Jeeʹres pikalõspääiʹǩ lie Routusvaara, Nallukka, Matero, Niemiselkä, Kommatti da Tulinenjärvi.

Vääžnʼjummus aazztõskõõskõs lij Suäʹđjel ceerkavsijdd, koon nuõrttpieʹll kooll Oraniemi paalǥâskådda. Väʹlddvueʹss paalǥâskååʹdd vueʹssniiʹǩǩin jäälast paalǥâskååʹdd vuuʹd pååđjälstemvuuʹd siidin.

 

 

Pikalõs 1982

Pikalõs Kommattivaarast 1982 (Youtube). Fiʹlmmjummuš: Pentti Vuojärvi – õlmstõttum 3/2013.