Paččjokk

Puäʒʒeeʹžžed: Hänninen Petri
Teʹlfon: 040 019 9798
Neʹttpååʹšt: poromies.petri@gmail.com

6 Paatsjoki

Dommkåʹdd: Aanar
Vuʹvddšorrâdvuõtt: 1 056,0 km2
Šuurmõs lååvlaž puäʒʒlååkk: 1 600
Puäʒʒvuäʹmsteei: 8

Paččjooǥǥ paalǥâskåʹdd kooll Aanar miârkkpirrõʹsse. Paalǥâskåʹdd lij Aanar kååʹdd nuõrttvueʹzzest.

Paalǥâskååʹddest lie raaj tââvast Väʹččer, saaujâst Âʹvvel da viõsttrest Muddusjääuʹr paalǥâskooʹddivuiʹm. Nuõrttjest paalǥâskåʹdd rajjan Taarrjânnam da Ruõššjânnam raʹjje.