Paččjokk

Puäʒʒeeʹžžed: Hänninen Petri
Teʹlfon: 040 019 9798
Neʹttpååʹšt: poromies.petri@gmail.com

6 Paatsjoki

Dommkåʹdd: Aanar
Vuʹvddšorrâdvuõtt: 1 056,0 km2
Šuurmõs lååvlaž puäʒʒlååkk: 1 600
Puäʒʒvuäʹmsteei: 5

Paččjooǥǥ paalǥâskåʹdd kooll Aanar miârkkpirrõʹsse. Paalǥâskåʹdd lij Aanar kååʹdd nuõrttvueʹzzest.

Paalǥâskååʹddest lie raaj tââvast Väʹččer, saaujâst Âʹvvel da viõsttrest Muddusjääuʹr paalǥâskooʹddivuiʹm. Nuõrttjest paalǥâskåʹdd rajjan Taarrjânnam da Ruõššjânnam raʹjje.

Paalǥâskååʹdd vuuʹdest 97,7 % lie riikkjânnam da 2,3 % privattjânnam.