Palojärvi

Puäʒʒeeʹžžed: Vuolo Tapio
Teʹlfon: 040 027 2555
Neʹttpååʹšt:

30 Palojärvi

Dommkåʹdd: Ruäʹvnjargg
Vuʹvddšorrâdvuõtt: 3 857,2 km2
Šuurmõs lååvlaž puäʒʒlååkk: 5 000
Puäʒʒvuäʹmsteei: 179

Palojärvi paalǥâskåʹdd kooll viõsttâr miârkkpirrõʹsse. Paalǥâskåʹdd lij Ruäʹvnjaarǥ, Pello, Pâʹjjtornio da Tervola kooʹddin. Paalǥâskåʹdd rajjan tââvast Jääskö da Kolari, nuõrttjest Poikajärvi, viõsttrest Lohijärvi da Orajärvi da saaujâst Narkaus paalǥâskooʹddid.

Paalǥâskååʹdd vuuʹdest nuʹtt 60 % lie riikkjânnam da 40 % lie privattjânnam. Paalǥâskååʹdd vuuʹdest lij Pisavaara luâttmuõrrkaardâs, kååʹtt lij õhtt puärrsumõs Lääʹddjânnam luâttmuõrrkarddsin. Lââʹssen paalǥâskååʹddest lie måttam jeäʹǧǧsuõjjlemvuuʹd.

Paalǥâskååʹddest lie sõrgg koummlo ǩiiddõs pikalõsäiddad. Ââʹnnmest meädda pääccam pikalõsääid lie puʹrǧǧuum.

Paalǥâskååʹdd vuuʹdest šuurmõs aazztõskõõskõs lij Ruäʹvnjaarǥ gåårad. Puäʒʒvuäʹmsteeʹji jälstummuž juâkkjââvv tääʹsspeällsanji paalǥâskååʹdd voudda.