Tâʹvv-Salla

Puäʒʒeeʹžžed: Pirttilä Ensio
Teʹlfon: 0400 128 505
Neʹttpååʹšt: pirttila.ensio@gmail.com

23 Pohjois-Salla

Dommkåʹdd: Salla
Vuʹvddšorrâdvuõtt: 2 149,0 km2
Šuurmõs lååvlaž puäʒʒlååkk: 4 800
Puäʒʒvuäʹmsteei: 103

Tâʹvv-Salla paalǥâskåʹdd kooll Keminkylä miârkkpirrõʹsse. Paalǥâskåʹdd lij Salla kååʹdd tâʹvv-vueʹzzest. Paalǥâskååʹdd raajj lij tâʹvv-nuõrtt åʹrnn Ruõššjânnam raajj, saaujâst Salla da viõsttrest Ǩeeʹmm-Sompio paalǥâskooʹddivuiʹm.

Paalǥâskååʹdd vuuʹdest nuʹtt 70 % lie riikkjânnam.

Paalǥâskååʹdd pikalõsääid lie Aukiselkä, Kuningastolppa, Tuohivaara, Sarasaari, Lautakotaoja,  Aitatsivaara, Värriö, Räntselmäselkä da Peurahaara.

Naruskast jälste mueʹdd puäʒʒoummu. Väʹlddvueʹss vueʹssniiʹǩǩin jie jäälast paalǥâskååʹdd vuuʹdest, peʹce Salla ceerkavsiidâst leʹbe Salla pååđjälstemvuuʹdest.