Posion Livo

Puäʒʒeeʹžžed: Hirvonen Seppo
Teʹlfon: 040 585 3663
Neʹttpååʹšt: info@valkeapeura.fi

38_posion_livo

Dommkåʹdd: Posio
Vuʹvddšorrâdvuõtt: 967,5 km2
Šuurmõs lååvlaž puäʒʒlååkk: 1 500
Puäʒʒvuäʹmsteei: 39

Posion Livon paalǥâskåʹdd kooll Nuõrttǩeeʹmmjooǥǥ miârkkpirrõʹsse. Paalǥâskåʹdd lij Posio kååʹdd vuuʹdest. Paalǥâskåʹdd rajjan tââvast Timisjärvi, äpplest Tolva, nuõrttjest Akanlahti, saaujâst Taivalkoski da viõsttrest Niemelä ja Pudasjärven Livon paalǥâskooʹddid.

Paalǥâskååʹdd vuuʹdest 58,8 % lie riikkjânnam da 41,2 % privattjânnam. Syöte meermieʹcc tâʹvv-vueʹss lij Posion Livo palggsest da toʹben lie samai šiõǥǥ palggâmpääiʹǩ. Paalǥâskååʹddest lie Syöte meermieʹcc lââʹssen mueʹdd Naturavuuʹd pääiʹǩ.

Palggsest lie čiččâm ǩiiddõs äiddad: Kokkovaara, Suottaniemen ǩieʹčč, Jalankangas, Kuivakangas, Lohijärvi, Livojoki-Kerkkämännikkö da Kellinniemi. Posio vuuʹdest lie jiânnai mäddtääl, de šâddeemvuuʹdi suõjjääid lie rajjum jiânnai.

Aazztõõzz lij occânji da tõn lij väʹlddvueʹzzest paalǥâskååʹdd saujjvueʹzzest, mâʹte še mäddtääl.

Paalǥâskååʹdd vuuʹdest åårrai siid lie Sirniö, Kulojärvi, Anetjärvi, Lauhkia, Raistakka, Livo, Pernu, Perälä da Posio ceerkavsiid saujjvueʹss. Paalǥâskååʹdd vueʹssneeʹǩǩ jälste juõʹǩǩ siidâst.

 

Posion Livo puäʒʒniõđ jieʹllem

Posion Livo palggâz puäʒʒniõđ jieʹllem puäʒʒhååidast (Youtube). Õlmstõttum 3/2011.