Pudasjärven Livo

Puäʒʒeeʹžžed: Konttila Sami
Teʹlfon: +358 40 537 4668
Neʹttpååʹšt: sami.konttila@luukku.com

Pudasjärven Livon paliskunta (nro 51)

Dommkåʹdd: Pudasjärvi
Vuʹvddšorrâdvuõtt: 1 897,7 km2
Šuurmõs lååvlaž puäʒʒlååkk:  2 100
Puäʒʒvuäʹmsteei: 53

Taivalkoski paalǥâskåʹdd kooll Pudasjärvi miârkkpirrõʹsse. Paalǥâskåʹdd lij Taivalkoski, Posio, Suomussalmi da Pudasjärvi kooʹddi vuuʹdest. Paalǥâskåʹdd rajjan tââvast Posion Livo da Akanlahti, nuõrttjest Hossa-Irni, saaujâst Näljänkä da viõsttrest Pintamo da Pudasjärven Livo paalǥâskooʹddid.

Paalǥâskååʹdd tâʹvv-vuâssa lij plaaneemnalla Mustavaara (vanadiin-ruʹvdd-titaan) kuåivvâz oʹđđest ääʹvummuš. Kuåivâs leʹčči paalǥâskååʹdd palggâmvuuʹdest.

Paalǥâskååʹdd vuuʹdest 51,1 % lie riikkjânnam da 48,9 % privattjânnam.