Pyhä-Kallio

Puäʒʒeeʹžžed: Uutela Kyösti
Teʹlfon: 0400 132 161
Neʹttpååʹšt: kyosti.uutela@hotmail.fi

26_pyha_kallio

Dommkåʹdd: Ǩeeʹmmjäuʹrr
Vuʹvddšorrâdvuõtt: 3 976,7 km2
Šuurmõs lååvlaž puäʒʒlååkk: 6 500
Puäʒʒvuäʹmsteei: 139

Pyhä-Kallio paalǥâskåʹdd lij Ruäʹvnjaarǥ, Ǩeeʹmmjääuʹr, Suäʹđjel da Pelkosenniemi kooʹddi vuuʹdest. Tââvast paalǥâskåʹdd rajjan Oraniemi, nuõrttjest Hirvasniemi, saaujâst Vanttaus da Timisjärvi paalǥâskooʹddid, viõsttrest Poikajärvi da Syväjärvi paalǥâskooʹddid.

Paalǥâskååʹdd vuuʹdest 55,0 % lie riikkjânnam da 45,0 % privattjânnam. Rovajärvi pääččamvuʹvdd, Pyhä-Luosto meermeäʹcc di Pyhä da Luosto maatkčemkõõskõõzz lie paalǥâskååʹdd vuuʹdest.

Paalǥâskååʹddest lij šiõǥǥ äiddneʹtt, koʹst lie nuʹtt 40 äiddad. Paalǥâskååʹddest lij kõskkmieʹrin õhtt äidd / 100 ǩm2.

Miârkteei aazztõskõõskõõzz lie Ǩeeʹmmjääuʹr gåårad da Pelkosenniemi ceerkavsijdd. Paalǥâskååʹdd vuuʹdest lie jiânnai uʹcc siid. Puäʒʒoummu jälste pirr paalǥâskååʹdd vuuʹd.