Sattasniemi

Puäʒʒeeʹžžed: Riipi Matti
Teʹlfon: 040 706 6832
Neʹttpååʹšt: sattasniemimatti@gmail.com

17 Sattasniemi

Dommkåʹdd: Suäʹđjel
Vuʹvddšorrâdvuõtt: 2 431,9 km2
Šuurmõs lååvlaž puäʒʒlååkk: 5 300
Puäʒʒvuäʹmsteei: 163

Sattasniemi paalǥâskåʹdd kooll Suäʹđjel miârkkpirrõʹsse. Paalǥâskåʹdd lij Suäʹđjel kååʹddest. Paalǥâskååʹdd raaj lie tââvast Lappi, nuõrttjest Oraniemi, saaujâst Syväjärvi da viõsttrest Kuivasalmi paalǥâskooʹddivuiʹm.

Paalǥâskååʹdd vuuʹdest 85,9 % lie riikkjânnam da 14,1 % privattjânnam. Paalǥâskååʹdd vuuʹdest lie Pomokaira suõjjlemvuʹvdd da Kaarestunturi suõjjlemvuʹvdd, kååʹtt lij 31,5 % paalǥâskååʹdd vuʹvddšorrâdvuõđâst. Paalǥâskååʹdd vuuʹdest lie vitt čääʹccviõǥǥ puuʹtʼtummša jurddum tuʹlvvääuʹd. Tõn õõl paalǥâskååʹddest lij mieʹrrääiǥas tuåimmjummšes jõskkâm Pahtavaara kåʹllkuåivâs. Suäʹđjel prizoovkåʹdd lij paalǥâskååʹdd vuuʹdest.

Paalǥâskååʹdd väʹlddpikalõsääid lie Kautoselkä da Sattasvaara. Jeeʹres äiddpääiʹǩ lie Kurkiperävaara, Kaarresselkä, Hirvilauttanen, Vanttio, Poksaselkä, Kuorajoki, Vuomarova, Salmuri da Kunnanen.

Paalǥâskååʹdd aazztõs lij nâânas Suäʹđjel čõkkpääiʹǩest. Rajala sijdd lij kâskka paalǥâskååʹdd da jeeʹres siid (Kersilö, Sattanen, Jeesiö da Sodankylä) lie paalǥâskååʹdd ruõbdâst.