Syväjärvi

Puäʒʒeeʹžžed: Hannula Jari
Teʹlfon: 040 742 0291
Neʹttpååʹšt: jari.hannula.syvaplk@gmail.com

19_syvajarvi

Dommkåʹdd: Suäʹđjel
Vuʹvddšorrâdvuõtt: 2 263,4 km2
Šuurmõs lååvlaž puäʒʒlååkk: 5 500
Puäʒʒvuäʹmsteei: 106

Syväjärvi paalǥâskåʹdd kooll Suäʹđjel miârkkpirrõʹsse. Paalǥâskåʹdd lij Suäʹđjel kååʹdd saujjvueʹzzest da vuäll siõmmna Ruäʹvnjaarǥ beälla. Tââvast paalǥâskååʹdd raajj lij Sattasniemi paalǥâskooʹddin, nuõrttjest Oraniemi da Pyhä-Kallio, saaujâst Poikajärvi da viõsttrest Alakylä paalǥâskooʹddivuiʹm.

Paalǥâskååʹdd vuuʹdest 51,3 % lie riikkjânnam da 48,7 % privattjânnam. Kyläjärvi pääččamvuʹvdd lij Piittiönkairast, koon riikk vuäʹmast da Peälštemviõǥǥ âânn. Paalǥâskååʹddest lij lâuʹŋŋpuuʹtʼtemvuʹvdd da Suäʹđjel Joukhaisselkääʹje raajât piõggviõkkpuuʹtʼtemvuuʹd.

Paalǥâskååʹddest lij šiõǥǥ äiddneʹtt, kååʹtt šâdd nuʹtt 24 ääidast.

Miârkteei aazztõskõõskõs lij Suäʹđjel ceerkavsijdd.