Timisjärvi

Puäʒʒeeʹžžed: Ruokamo Antti
Teʹlfon: 040 732 3919
Neʹttpååʹšt:

36 Timisjärvi

Dommkåʹdd: Posio
Vuʹvddšorrâdvuõtt: 971,2 km2
Šuurmõs lååvlaž puäʒʒlååkk: 1 900
Puäʒʒvuäʹmsteei: 29

Timisjärvi paalǥâskåʹdd kooll Nuõrttǩeeʹmmjooǥǥ miârkkpirrõʹsse. Paalǥâskåʹdd Posio kååʹdd viõstâr- da tâʹvv-vueʹzzest, di vueʹzzi Ruäʹvnjaarǥ da Ǩeeʹmmjääuʹr gåårdi vuuʹdin še.

Paalǥâskåʹdd rajjan viõsttrest Niemelä, Vanttaus da Pyhä-Kallio paalǥâskooʹddid, tââvast Hirvasniemi da Salla paalǥâskooʹddid di nuõrttjest Tolva da saaujâst Posio Livo palggsid.

Paalǥâskååʹdd vuuʹdest 26,4 % lie riikkjânnam da 73,6 % privattjânnam. Paalǥâskååʹdd vuuʹdest lie Korouoma suõjjlemvuʹvdd da Pyytöuoma suõjjlemvuʹvdd.

Palggsest lie 14 pikalõspäiʹǩǩed, leša sij âʹnne seʹrddemääidaid še.

Paalǥâskååʹdd põõšši aazztõs lij jäänmõsân Aittaniemi, Jumisko, Suorsa, Lehtiniemi, Perä-Posio da Pernu siidin. Timisjärvi paalǥâskååʹddest jie leäkku luâttjieʹllemvueʹǩǩtääl.