Väʹččer

Puäʒʒeeʹžžed: Semenoff Tuomas
Teʹlfon: 045 113 8326
Neʹttpååʹšt: tuomas_sem@hotmail.com

5 Vätsäri

Dommkåʹdd: Aanar
Vuʹvddšorrâdvuõtt: 1 176,1 km2
Šuurmõs lååvlaž puäʒʒlååkk: 3 000
Puäʒʒvuäʹmsteei: 29

Väʹččer paalǥâskåʹdd kooll Aanar miârkkpirrõʹsse. Paalǥâskåʹdd lij Aanar kååʹdd ääppalvueʹzzest. Paalǥâskååʹdd raajj lij tâʹvv- da nuõrttvueʹzzest Taarrjânnam raajj, saaujâst räʹjjlažpaalǥâskåʹdd lij Paččjokk, vuärjjlest Muddusjäuʹrr da viõsttrest Njauddâm.

 

Väʹččer poostaijânnam håiddam- da ââʹnnemplaan

Meäʹcchalltõõzz (2008) håiddam- da ââʹnnemplaanâst Väʹččer da Paččjooǥǥ paalǥâskooʹddi puäʒʒtäällčiõʹlǧǧõs.