Vanttaus

Puäʒʒeeʹžžed: Karvonen Seppo
Teʹlfon: 040  741 1969
Neʹttpååʹšt: karvonenseppo64@gmail.com

27 Vanttaus

Dommkåʹdd: Ruäʹvnjargg
Vuʹvddšorrâdvuõtt: 793,1 km2
Šuurmõs lååvlaž puäʒʒlååkk: 1 200
Puäʒʒvuäʹmsteei: 21

Vanttaus paalǥâskåʹdd kooll Raudanjoki miârkkpirrõʹsse. Paalǥâskåʹdd lij Ruäʹvnjaarǥ gåårad ooʹbbdneǩvueʹzzest. Paalǥâskåʹdd rajjan tââvast Pyhä-Kallio, nuõrttjest Timisjärvi, saaujâst Niemelä da Narkaus da viõsttrest Poikajärvi paalǥâskooʹddid.

Paalǥâskååʹdd vuuʹdest 50,8 % lie riikkjânnam da 49,2 % privattjânnam. Paalǥâskååʹdd vuuʹdest ij leäkku lâuʹŋŋpuuʹtʼtummuž, leša vuuʹd jõnn mäddtääl rääʹjte puõcci palggâm- da kuäivvamvuuʹdid. Palggsest jie leäkku cõggâmääid leʹbe kuäivvam- da palggâmpaaiʹǩi kõskkääid. Pikalõsäiddpääiʹǩ lie ââʹnnmest kutt. Paalǥâskååʹdd puäʒʒoummu jälste jäänmõsân Ǩeeʹmmjokkvaardâst. Čõkkpääiʹǩest jälsteei puäʒʒoummu lie mueʹdd.