Arkiiv

Paalǥâskooʹddi õhttõõzz arkiiv 1980-lååǥǥast ääʹljeeʹl käunnʼje õhttõõzz jiiʹjjes arkiivsõõʹjin Ruäʹvnjaarǥâst.

Oulu mäddkåʹddarkiivâst käunnʼje õhttõõzz puärrsab aunstõõzz 1930-lååǥǥast ääʹljeeʹl. Arkivõsttum äʹššǩeeʹrj âʹnne seʹst jeäʹrbi mieʹldd paalǥâskooʹddi tuåimmjem-mainnsid, puäʒʒloǥstõõǥǥid, Paalǥâskooʹddi õhttõõzz halltõõzz da eeʹttǩeeisåbbar påʹrddǩiiʹrjid di peʹlljmiârki kauppǩiiʹrjid.

Paalǥâskooʹddi õhttõõzzâst lie arkivõsttum še vuäʹmm Poromies-lõõst eeʹjjǩeeʹrd, koid vuäitt tobdstõõttâd Paalǥâskooʹddi õhttõõzz sõõʹjin. Vuäʹmm Poromies-lõõst eeʹjjǩiiʹrdid jeäʹt laiʹnne põõrt åålǥbeälla.

Lââʹssteâđ Paalǥâskooʹddi õhttõõzz arkiivin:

teʹlfon 016 331 6000

 

Lââʹssteâđ: Oulu mäddkåʹddarkiiv

 

 

Arkiivi čuâlluhss

Paalǥâskååʹdd da puäʒʒhåiddõhttõõzz