Vuäʹpstummuš da äʹšštobddikääzzkõõzz

Paalǥâskooʹddi õhttõs taʹrjjad äʹšštobddi puäʒʒtääl vuäʹpstummuž nuʹtt puäʒʒjieʹllemvueʹjj harjjteeʹjid ko čõõnâsjooukid.

Õhttõõzz tuâjjlažkåʹdd tuåimmai puäʒʒhååid äʹšštobddjen jeeʹresnallšem tuâjj-jooukin da saǥstõõllmin di pohtt ouʹdde puäʒʒhååid jeeʹres vueiʹnnemkuuʹlmin määŋgnallšem šõddmõõžžin da pooddin. Puäʒʒhååidast reâuggjid taʹrjjeet škoouʹlʼjummuž juõʹǩǩ eeʹjj taarb da vueʹjj mieʹldd.

Kõõjj lââʹzz da eʹtǩǩed škoouʹlʼjummuž puäʒʒtäällvuäʹpsteeʹjid

 

Škoouʹlʼjummuž

Tobdstõõđ
škoouʹlʼjemtaʹrjjummša