Porosanastoa

Poronhoitoon on muodostunut vuosisataisen kehityksen seurauksena ilmaisuvoimainen ja eloisa ammattikieli. Osa termeistä on laajasti vakiintunut yleiskieleen, mutta osa on käytössä vain paikallisissa murteissa.

Muun muassa J. Juhani Kortesalmen teoksesta ”Poronhoidon synty ja kehitys Suomessa” löytyy laaja porosanasto. Ensimmäinen varsinainen porosanakirja on Martti Annebergin vuonna 2010 ilmestynyt Alta Vita.

Elo – porokarja.

Erotus, pykällyssyksyllä tai talvella pidettävä tilaisuus, jossa porot luetaan ja eloon tai teuraaksi menevät erotellaan. Pykällys perustuu vanhaan merkintätapaan, jossa porot kirjattiin veistämällä puukapulaan lovi.

Etto, ettoaminen – porojen kokoaminen erotusta varten.

Hukkasuoniporon takajalan akillesjänne. Arka kohta, josta susi tarttuu poroa kiinni.

Jasalumenviipymä. Paikka, jossa lumi säilyy pitkään kesällä. Porot suosivat lumenviipymiä kesällä viileyden, räkän välttämisen ja vihannan kasvillisuuden vuoksi.

Jotos, rannio – porojen polkema ura hangessa.

Parttiopieni porolauma.

Peurahiiri tunturisopuli.

Seväkova lumi, hanki.

Teot, sanat, leikotporon korvaan puukolla leikatun poromerkin osat, jotka yhdessä muodostavat korvamerkin.

Tokkasuuri porolauma.

Vasamerkintä, vasaleikko – Kesällä juhannuksen aikaan tai sen jälkeen tapahtuva vasojen merkintä emänsä poromerkkiin ja omistajan kirjaaminen.

Poron ikään ja sukupuoleen liittyviä nimityksiä

Ajokas – opetettu ajoporo.

Hirvas – yli 3-vuotias urosporo.

Härkä, ajohärkä – kuohittu urosporo.

Kermikkä – poro toisena kesänään.

Takkahärkäkantoporo.

Valtahirvaskookas urosporo. 

Vasa – poro ensimmäisellä ikävuodellaan.

Voidesutti poron takajalan sorkanvälirauhanen. Poro voitelee voidesuttilla kasvavien sarvien kärkiä ja jättää hajumerkkejä.

Poron väriin, käyttäytymiseen ja kuntoon liittyviä nimityksiä

Korppi, korpinmustamusta, tumma poro.

Kisurapieni ja raihnainen poro.

Maitonokka, kalppinokkavalkeaturpainen poro.

Peurakka pitkäkoipinen, arka tai vauhko poro.

Suivakka, suivakkovalkeaturpainen poro.

Valkkovalkea poro.