Perinteet ja moderni teknologia elävät poronhoitotöissä sujuvasti rinnakkain

Poronhoito noudattaa edelleen vuosikymmenten ja -satojen aikana muodostuneita perinteitä. Muun yhteiskunnan tavoin poroelinkeino kuitenkin kehittyy jatkuvasti ja ottaa käyttöönsä uutta teknologiaa.

Poroja pannoitetaan GPS/GSM-pannoilla joiden avulla poroista saadaan paikkatietoa poronhoitajien käyttöön. Kuolleisuuslähettimillä kerätään tietoa petojen uhreiksi joutuneiden porojen sijainnista.

Porokolareita pyritään vähentämään älykännykkäsovelluksen avulla.

Metsästäjille tarjotaan reaaliaikaista paikkatietoa metsästysaikaan menossa olevista poronhoitotöistä osalla poronhoitoalueesta (www.porotyot.fi).

Poronhoidon menetelmiä

Maailma muuttuu ja myös poronhoidon on muututtava maailman mukana. Vaihtoehtoja ei ole. Erilaisia mahdollisuuksia on lähinnä siinä, kuinka muutosta luotsataan eteenpäin monenlaisissa ristipaineissa. Erilaisia näkökulmia on myös siinä, miten muutokseen ylipäätään yhteiskunnassa suhtaudutaan.