Poromerkki

Poron korvaan leikattava poromerkki osoittaa poron omistajan. Poromerkkien käytöstä säädetään poronhoitolailla (848/1990): jokainen poro on merkittävä korvamerkillä, jonka Paliskuntain yhdistys on paliskunnan hallituksen esityksestä omistajalle hyväksynyt. Poromerkin yksityiskohdista säädetään poronhoitoasetuksella (883/1990).

Poromerkki leikataan poron korvien laitoihin ja kärkeen. Merkki luetaan kärjestä tyveen ja oikealta vasemmalle. Ensin kerrotaan valtateot ja sen jälkeen muut teot.

Poromerkkien teot

Poromerkkejä on käytössä liki 12 000. Poronhoitoasetuksen (883/1990) mukaan poromerkissä käytetään seuraavia tekoja eli leikkoja (sanoja): pistel, tiili, pykälä, hanka, rappuhanka, poikki, haara, halki, vita, terotus, ketunkanto, vastahanka, reikä ja reiästä halki sekä linnunvarvas. Tekoja yhdistelemällä saadaan aikaan yksilölliset poromerkit. Poromerkin täytyy erota selvästi muista käytettävistä merkeistä sekaantumisvaaran välttämiseksi. Lisäksi voidaan käyttää Paliskuntain yhdistyksen hyväksymään lisämerkkiä.

Paliskuntain yhdistys ylläpitää koko poronhoitoalueen kattavaa poromerkkirekisteriä. Paliskunnan on myös pidettävä luetteloa osakkaidensa poromerkeistä. Poronomistajalla saa olla yksi päämerkki. Paliskunnalla ja Paliskuntain yhdistyksellä saa olla kaksi poromerkkiä. Paliskuntain yhdistyksen poromerkki on käytössä Kutuharjun koeporotarhan poroilla.

 

 

Poromania-blogi

Poromerkeistä vol. 1

Poromerkeistä vol. 2