Poroerotus

Syksyllä porot ovat parhaassa kunnossa. Varsinkin hyvänä sienisyksynä porot syövät runsaasti sieniä ja kerryttävät niillä rasvavarastojaan talven varalle.

Poroja Syväjärven erotuksessa syksyllä 2013

Hirvaat tulevat kiimaan syyskuussa ja vaatimet pari viikkoa myöhemmin. Porojen kiima-aika eli rykimä on saanut nimensä hirvaiden rykimistä muistuttavasta äänestä. Valtahirvaat kokoavat vaatimia yhteen ja vartioivat omiaan kilpailijoiden varalta. Tätä luonnon tapahtumaa hyödyntää poromies.

Rykimäparttioita kootaan suurempiin tokkiin, jotka kuljetetaan aitoihin jalan, moottoripyöriä, mökijöitä tai helikopteria apuna käyttäen. Poronhoitoalueen etelä- ja keskiosissa porojen kokoaminen aloitetaan sulanmaan aikana syys-lokakuun vaihteessa ja työtä tehdään edelleen usein jalkaisin. Poronhoitoalueen pohjoisimmissa osissa töihin päästään yleensä vasta vesistöjen saatua riittävän lujan jääpeitteen ja liikkumiseen käytetään moottorikelkkoja. Paikoin apuna käytetään myös helikoptereita.

Syksy on poronmiehen sadonkorjuuaikaa

Poroerotuksessa hirvaat otetaan aidasta kiinni ensin, yleensä suopungilla heittäen. Ne luetaan (eli kirjataan omistajansa poroluetteloon), loislääkitään ja päästetään aidasta pois. Näin ne eivät aiheuta turhia vaaratilanteita pyörimällä aidassa suurine sarvineen ja kiivaine luonteineen.

Vaatimet ja vasat ajetaan pienissä erissä kirnuun (eli pienempään aitaan), jossa teurasporot erotetaan eloporoista. Porot otetaan kirnussa kiinni joko käsin tai suopungilla. Kaikki porot luetaan. Elämään jäävät loislääkitään ja päästetään aidasta takaisin luontoon. Teurasporot siirretään pienempiin aitoihin eli konttoreihin.

Lukeminen tarkoittaa porojen kirjaamista omistajalleen. Lukeminen on lakisääteinen tehtävä. Luettava poro otetaan kiinni, sen korvamerkki tunnistetaan ja omistaja ilmoitetaan lukumiehelle, joka merkitsee poron lukulautaan. Poron kylkikarvoihin merkitään puukolla viillot, jotta poron tiedetään tulleen luetuksi. Näin vältytään lukemasta samaa poroa moneen kertaan ja pysytään ajantasalla poromäärästä. Lukumerkit katoavat poron kyljistä karvan vaihdon myötä ennen seuraavaa erotuskautta.

Paliskunnan alueelle harhautuneet toisten paliskuntien alueelle kuuluvat porot, eli vieroporot, palautetaan omaan paliskuntaansa tai hoidetaan muulla sovitulla tavalla.

Myös teurasporot luetteloidaan. Poronlihaa tuotetaan vajaa kaksi miljoonaa kiloa vuosittain. Tärkeitä tuotteita ovat myös taljat, nahka ja sarvet. Kaikki poron osat pyritään edelleen hyödyntämään.

Ennen Suomen EU-jäsenyyttä porojen teurastukset hoidettiin erotusaidoilla olevissa kenttäteurastamoissa. Nykään myyntiin menevä liha on teurastettava EU-säännösten mukaisissa hyväksytyissä teurastamoissa ja liha käsiteltävä hyväksytyissä leikkaamoissa. Ainoastaan poronomistajan omaan käyttöön tai aidalta tai kotitilalta tapahtuvaan suoramyyntiin tarkoitettu poro voidaan teurastaa edelleen aidalla.