Nimisuojalogojen käyttö

Nimisuojattujen tuotteiden pakkauksissa tulee olla maininta ”suojattu alkuperänimitys” (SAN-suojatut tuotteet), ”suojattu maantieteellinen merkintä” (SMM-suojatut tuotteet) tai ”aito perinteinen tuote” (APT-suojatut tuotteet) tai vaihtoehtoisesti vastaava EUlogo. SAN- ja SMM-logoista on tarkemmin säädetty (väreistä, koosta, fontista) komission asetuksen 1898/2006/EY (muutos 628/2008/EY) liitteessä

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2006R1898:20080710:FI:PDF

Kaikki logot painokelpoisina löytyvät oheisesta WWW-osoitteesta. Ladattava kieliversio on valittavissa linkin alta.