Poronlihan jalostus ja valvonta

Suomi on maailman johtava maa poronlihan jalostuksessa ja sen kehittämisessä. Tuotetusta poronlihasta noin 70 % jatkojalostetaan.

Eläinlääkäri tarkastaa eläimet ja ruhot teurastamossa. Kansallisessa vierasainevalvontaohjelmassa poroista otetaan vuosittain näytteitä ivermektiinianalyysejä varten sekä lihas-, maksa- ja munuaisnäytteitä raskasmetallianalyysejä varten (kadmium, lyijy). Rasvanäytteistä analysoidaan PCB-pitoisuuksia.

Säteilyturvakeskus valvoo poronlihan cesium-pitoisuuksia: ”Pitoisuudet alittivat kirkkaasti EU:n raja-arvon 600 becquereliä kilossa” (STUK 22.8.2014).

Poroteurastamot_9_2014