Poronlihan jalostus ja valvonta

Suomi on maailman johtava maa poronlihan jalostuksessa ja sen kehittämisessä. Tuotetusta poronlihasta noin 70 % jatkojalostetaan.

Eläinlääkäri tarkastaa eläimet ja ruhot teurastamossa. Kansallisessa vierasainevalvontaohjelmassa poroista otetaan vuosittain näytteitä ivermektiinianalyysejä varten sekä lihas-, maksa- ja munuaisnäytteitä raskasmetallianalyysejä varten (kadmium, lyijy). Rasvanäytteistä analysoidaan PCB-pitoisuuksia.

Poronlihassa mitatut cesium-pitoisuudet ovat laskeneet merkittävästi esitetyn mittausjakson kuluessa (Stuk: poronlihan cesium paliskunnittain).

Poroteurastamot Suomessa